Talesperson Kultur

Sofia Hartelius

Före detta bibliotekarie som numera satsar på egna projekt. Har rötter i teatervärldem och en examen i speldesign. Mycket är kultur och mycket är konst. Det är lätt att omfamna alla frågor, men det finns ändå några som är specifika för Piratpartiet. Det är intresset för kultur och konst som något för alla att vara med och skapa, remixa och dela med sig av. Det är att digitalisera och tillgängliggöra samt att riva elektroniska barriärer.