Talesperson Integritet

Ronja Gustafsson

 

Jag har en bakgrund inom marknadsföring och kommunikation men har alltid haft ett starkt tekniskt intresse. Jag har erfarenhet från att ha jobbat på en ISP-leverantör samt som konsult inom IT-support.

Min hjärtefråga har alltid varit digitala rättigheter och integritet, eftersom att jag brinner för demokrati. Mitt engagemang bottnar i min övertygelse om att förtroende är den viktigaste komponenten i ett hållbart utvecklande samhälle.

En demokratisk grund behöver byggas på principen att alla är lika inför lagen. Ett övervakningssamhälle lämnar alltid utrymme för godtycklighet och diskriminering, varför jag tycker det är viktigt att ha en tydlig lag som stärker privatpersoners rätt till personlig integritet. Allmän och slentrianmässig övervakning riskerar att bli ett direkt hot mot demokratin om den leder till att medborgare i mindre utsträckning kritiserar makten.

Jag vill med integritetspolitiken ifrågasätta alla övertramp mot den personliga integriteten som idag tillåts göras av företag och statliga organ. Den personliga integriteten måste anses vara viktigare än företags möjligheter till ekonomisk framgång. Jag vill öka kunskapen bland privatpersoner och lyfta frågan om personlig integritet, så att fler ser värdet av att värna om sitt eget privatliv. Målet med politiken är att få privatpersoner att förstå och kräva sin rätt till privatliv, samt att stärka de lagstadgade rättigheterna till personlig integritet.
Jag vill lyfta frågan om att det bör vara en rättighet att kunna vara anonym i ett samhälle.

Jag tror även på att lyfta frågan om etik för press och media. I en tid där artiklar och nyheter snabbt får spridning behöver vi öka statusen för den personliga integriteten och respekten för privatlivet.

Twitter: @ronjajocosa