Talesperson Integration

Gunnar Palmgren

gunnarpalmgren

Till att börja med vill jag betona att integration gäller inte enbart invandring. Det är många i vårt samhälle som hamnat vid sidan av och behöver hjälp att hitta en plats i samhället. Däremot är idag integrationsfrågan nära förknippad med invandringen.Jag har under lång tid haft ett stort intresse i invandringsfrågor och har varit engagerad i debatten, inte bara för att jag är gift med en kvinna från Kenya, utan för att jag har ett gediget intresse av att se alla människors värde och potential.

Min bestämda åsikt är att Sverige behöver invandring för att utvecklas och jag beklagar djupt den rådande utvecklingen i Sverige, både för Sverige som land att leva i och för de som drabbas av den inhumana och barnfientliga politik som förs.

Mitt mål är att Sverige ska få en bättre integrationspolitik där flyktingar får snabbare behandling och en enklare väg till jobb och bostad.

Sedan har vi också ett stort kapital som förslösas då vi inte accepterar att bara för att du är lite annorlunda, är du inte konstig, farlig eller omöjlig att integrera i samhället och arbetsplatsen. Det finns många fina exempel på där man kunnat ta tillvara på de speciella gåvor som vi alla har och många exempel på hur detta har utvecklat omgivningen.

Det jag vill att vi ska jobba med i arbetsgruppen för integration är:
– Hur ska flyktingar snabbare komma in i samhället?
– Vad finns det för möjligheter att ta vara på hos de som ofta ses som avvikande?
– Hur ska vi arbeta för att få bort tänket vi–dom (det gäller alla som är annorlunda)?
– Vad kan vi som parti göra för att föra fram alla människors lika värde?
Vi måste komma med idéer som kan startas direkt, men också förändringar på lång sikt.

Jag har två citat jag vill föra fram. Det ena är från mig själv som jag framfört ofta:
”Göteborg är en stad byggd av invandrare, utveclad av invandrare och där de flesta stora instutitionerna är startade av invandrare. Låt oss fortsätta bygga på denna fina, snart 400 år gamla, tradition.”
Det andra är titeln på Thomas Sjödins senaste bok:
”Den som hittar sin plats, tar inte någon annans”
– jag är fullt och fast övertygad om att alla behövs för att bygga vår framtid.