Talesperson Försvarspolitik

Christoffer Eldengrip

eldengrip

Piratpartiet har alltid varit ett progressivt parti vars politik har kretsat till skyddet av de medborgerliga fri och rättigheterna. Genom den politik vi fört och kommer att föra har vi alltid sett till medborgarnas bästa. Staten har som huvuduppgift att sörja för skyddet av de grundläggande värderingar som kommer till uttryck i våra medborgerliga friheter som exempelvis rätten till ett privatliv eller rätten till fria och demokratiska val. För att detta skall kunna ske har staten som garant för dessa förpliktigat oss vid ett antal skyldigheter. Medborgarna betalar exempelvis skatt som staten sedan använder för att efter bästa förmåga i enlighet med folkviljan bekosta de tjänster som var och en av oss åtnjuter så som fri skolgång genom den påbjudna skolplikten eller den med intagna skatter bekostade sjukvården när vi blir sjuka.

Försvaret av Sveriges suveränitet och rätt att sörja för sitt självbestämmande är en av de absolut viktigaste åtgärderna jämte att upprätthålla lag och ordning som staten genomför. Utan ett självbestämmande och en möjlighet att upprätthålla Sveriges suveränitet går vår demokrati i graven och möjligheterna att återfå en förlorad frihet är mycket svårare än att upprätthålla den man redan har.

Därför finner vi i Piratpartiet att försvarspolitiken har en central roll i vårt politiska program. Det är nu hög tid att vi tillsammans tar ett stort steg in i framtiden och gemensamt med tydliga mål arbetar för att utveckla framtidens försvarspolitik. Både vad vi vill uppnå på lång sikt och vilka åtgärder som behövs för att vi ska nå dit. Just nu lever vi i en allt föränderlig värld gamla värderingar har lämnat och nya tillkommit. Orosmoln har siktats inte bara i en fjärran värld med stort lidande utan även i vår direkta närhet.

I rollen som försvarspolitisk talesperson har jag som uppgift att samordna och utveckla Piratpartiets försvarspolitik på alla nivåer, vilket ej är något man kan klara av att genomföra på egen hand. Jag söker just nu fler aktiva till den försvarspolitiska arbetsgruppen och ser fram emot att höra av alla de som är intresserade att delta i detta arbete.

Om mig

Jag är 26 år gammal och har varit aktiv på olika funktioner inom partiet sedan våren 2009. Jag har förutom att varit aktiv på kommunal nivå alla dessa år även suttit med i Ung Pirats förbundstyrelse ett antal mandatperioder, varit ordförande för Ung pirat södra distriktet, startat upp både Piratpartiet Västragötaland och Piratpartiet Skåne och suttit som ordförande i båda dessa organisationer en gång i tiden.

Jag arbetar vardagliges inom tillverkningsindustrin och genom mitt egna aktiebolag. Jag har tidigare under ett par år varit yrkesmilitär samt genomfört värnplikt min nuvarande anknytning till försvarsmakten sker i huvudsak genom olika frivilligrörelser.

På den lilla fritid jag åtnjuter har jag för vana att vara ute i naturen och bedriva olika former av fysisk fostran av min lekamen.