Talesperson EU-politik

Elin Andersson

Elin Andersson

Om Elin

Elin Andersson är förbundsordförande i Ung Pirat. Hon har varit intresserad av EU-frågor sen hon först gick med Piratpartiet 2009. Under tiden som pirat har hon dessutom hunnit bo i Bryssel när hon jobbade som praktikant för Amelia Andersdotter i Europaparlamentet. Hon har både före och efter varit många gånger i Bryssel och i Strasbourg har stor förståelse för hur den europeiska unionen fungerar.

Bland hennes största politiska intressen finns just konstitutionella frågor, att förstå de system och mekanismer som påverkar ett samhälle samt att finansiera pizza med skattemedel.

Om EU

”Som EU-politisk talesperson hoppas jag kunna spela en upplysande och konstruktiv roll där fler pirater lär sig om hur EU fungerar och hur EU kan förbättras.
EU har många brister, men också enormt stor potential när det kommer till att påverka världen och medlemsländerna. Framför allt kan EU bli en ledande institution för frågor som direktdemokrati och transparens, verka för mänskliga rättigheter, regionalisering och ett fortsatt starkt Europa.

Nästan alla Piratpartiets kärnfrågor avgörs på EU-nivå, och en djup förståelse för EU-politiken måste prägla hela vår politiska metod. Det är på den europeiska arenan som upphovsrätten, patenten, nätneutraliteten, många demokratifrågor och rättighetsfrågor avgörs. Till listan finns även migrationspolitiska frågor, telekom- och ISP-reglering och inte minst miljö-, energi- och forskningsfrågor. Här har Piratpartiet en stor chans att både göra avtryck i alla dessa områden men även hur dessa frågor bestäms, nämligen hur EU i sig fungerar.

Jag vill att Piratpartiet ska verka för större transparens i EU-samarbetet, att beslut ska kunna spåras, såväl inom EU men också tillbaka till de regeringar som ofta skyller obekväm politik på EU. Det ska vara uppenbart för alla européer hur och varför nånting gick till som det gjorde. Jag vill att Piratpartiet ska verka för ett öppet och människorättsrespekterande EU, som står som en stark global spelare mot totalitära tendenser från USA, Ryssland och Kina. Ett EU som värnar ett fritt internet, verkar för mänskliga rättigheter globalt och fritt utbyte av varor, kapital, information och fri rörelse för människor.

Jag vill att Piratpartiet ska verka för att Fort Europa nedmonteras både när det gäller handel och migration. EU har höga tullar mot omvärlden för att bevara den inhemska produktionen, en konstgjord situation som inte kommer hålla för framtiden. Med mod kan EU förnya en åldrande europeisk ekonomi och lyfta utvecklingsländer till handlingspartners på lika villkor.

EU kan koordinera asyl- och flyktinginsatser och stå starkt där enskilda regeringar viker sig för en främlingsfientlig opinion.

Jag vill att Piratpartiet ska verka för ett oberoende och mäktig juridisk gren, en europeisk författningsdomstol och en domstol för skydd av européers mänskliga rättigheter. Författningsdomstolen ska ha reell makt att slå ned grundlagsvidriga lagar och policys på europeisk och på nationell nivå. Domstolen för mänskliga rättigheter ska kunna hålla länder ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter som skett på deras territorium.

Mänskliga rättigheter har ingen subsidiaritetsprincip.

Jag vill att Piratpartiet ska verka för att arbetet inom Common Security and Defence Policy utvecklas, och att EU bildar en faktisk militär allians. I nån mån existerar den här redan om en läser Lissabonfördraget noggrant, men jag vill ha den explicit. NATO fortsätter vara kontroversiellt, men ett enat EU kan bli en stark militär makt. De militära förmågorna hos medlemsländerna lyfts att koordineras av en europeisk befälskedja och stab.”

Twitter: @piratefeminist