Talesperson Ekonomipolitik

Mattias Lundbäck

mattiaslundba%cc%88ck

Mattias Lundbäck är 49 år och arbetar som nationalekonom på Svenskt Näringsliv, Ratio och som egen företagare i företaget Ekonomismus AB. Han är doktor i nationalekonomi och disputerade år 2000 vid Lunds Universitet med avhandlingen ”Asymmetric Information and The Production of Health”. Han har sedan 25 år arbetat med analys av samhällsekonomiska frågor, med betoning på socialpolitik – det vill säga bland annat sjukvård, omsorg, socialförsäkringar och relaterade områden.

Mattias var 2000-2003 ledarskribent på Svenska Dagbladet och ansvarade då för allmänekonomisk analys och texter om ekonomiska förhållanden. Han arbetade 2003-2005 som handläggare på moderaternas riksdagskansli och samordnade för moderaternas del arbetet med att utforma Allians för Sveriges förslag på det socialpolitiska området.

Vid regeringsskiftet 2006 blev han politiskt sakkunnig och samordnare för socialpolitiska frågor vid statsrådsberedningen på Rosenbad. Mellan 2007-2010 arbetade han som politiskt sakkunnig på Socialdepartementet och samordnade arbetet med sjukförsäkringsreformerna som Alliansregeringen genomförde 2008-2009.  Bland annat arbetade han med propositionen ”Från sjukersättning till arbete” (2007/08:124) som gav drygt 300 000 förtidspensionärer möjlighet att arbeta inom ramen för ett basinkomstsystem.

År 2010 började han på forskningsinstitutet Ratio där han arbetat med olika forskningsprojekt om bland annat kommunala bolag och offentlig upphandling. År 2013 började han som handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting där han bland annat varit expert åt Regionkommittén i EU och medverkat i arbetet med att förbättra offentlig statistik om kommunernas verksamhet.

Sedan 2016 är Mattias anställd på Svenskt Näringsliv till 75 procent och arbetar i övrigt med analysverksamhet i det egna företaget Ekonomismus AB. För närvarande fokuserar företaget på samhällsekonomisk analys av marknaden för radiofrekvenser, valet mellan  och offentlig upphandling och anställning, samt den tilltagande centraliseringen av offentlig upphandling.

Mattias Lundbäck bloggar på www.ekonomism.us och ett urval av tidigare rapporter och andra skrifter finns att läsa på  www.ekonomism.us/page/rapporter

Mattias är i grunden positiv till ekonomisk frihet och vill att samhället i möjligaste mån ger individerna möjlighet att utforma sina egna liv. Detta innebär också att han förespråkar en förenkling av dagens socialförsäkringssystem och en övergång till en modell som mer liknar basinkomst/grundtrygghet. Paternalistiska inslag (försök till uppfostran av medborgarna) i dagens socialförsäkringar ska avskaffas, men det ska göra på ett ansvarsfullt sätt som inte riskerar de offentliga finanserna.

I socialpolitiska frågor är Mattias liberal i meningen att drogpolitiken bör utformas med brukarnas/missbrukarnas behov i centrum. Med andra ord bör politiken mer präglas av omsorg och vård än av bestraffning och polisiära insatser.