Talesperson Arbetsmarknad

Björn Flintberg

Björn Flintberg

Jag heter Björn Flintberg och är piratsympatisör sedan partiet bildades, aktiv medlem sedan 2014. Min roll som partiets arbetsmarknadspolitiska person kommer präglas av genomförbar politik som både är välgrundad i partiets principer, men också har möjlighet att genomföra. En del kommer sticka ut och vara radikalt – annat är mer välkänt. Jag ser det som en viktig del att partiet ska tas på allvar av de andra partierna och kunna få föra en dialog, eller än hellre, en debatt, med dem om hur vi vill att arbetsmarknaden ska se ut idag.

Jag utbildade mig till lärare i historia och statsvetenskap, men arbetade större delen av min karriär inom IT, offentlig sektor och kommunikation. Jag har gjort stort som smått, både som start-up entreprenör, marknadschef i börsnoterat bolag, ideell i Sveroks förbundsstyrelse och gett ut böcker. Just nu delar jag min tid mellan att etablera mig som författare och att agera som ledningskonsult och verksamhetsrådgivare inom offentlig sektor, främst när det gäller IT-frågor. Jag har tidigare varit aktiv i Liberalerna på förtroendepost och befinner mig i den solida mitten av det politiska landskapet. Jag är gift, har ett barn och hund och bor på det småländska höglandet.

Det finns många områden inom arbetsmarknadspolitik som är viktiga att titta på. Flera av dem tangerar annan politik, som hur integrationen ska fungera bättre – där är jobben en viktig fråga. Eller hur den utbildning vi erbjuder ska matcha arbetsmarknadens behov. Följande områden ser jag som prioriterade och jag kommer motionera i någon form kring samtliga inför vårmötet. Kontakta mig om du är intresserad av dessa frågor – eller andra arbetsmarknadsfrågor

– Reformera hela modellen för arbetsmarknadsåtgärder.

– Automatisering/digitalisering av jobben och strukturer för att hantera detta.

– Basinkomst, med ett första steg i att strömlinjeforma bidragssystemen.

– Minska trösklarna in på arbetsmarknaden för de som ännu inte påbörjat sin karriär.

– Bättre system för småföretagande och entreprenörskap

Twitter: @flintberg