Corren – Anton Nordenfur: ”Alla vinner på slopad studieavgift”

corren_antonstudier

Anton Nordenfur skriver i dag i Corren om fördelarna med att slopa studieavgiften för studenter från andra länder. Han skriver bland annat: ”Att gå tillbaka till systemet där vi inte tar betalt för utbildningen är kortsiktigt en ekonomisk förlust, men på lång sikt är det en stor vinst. Ungdomar som kommer till Sverige för att studera har en mycket god chans att stanna kvar efter sin examen, ta jobb och bidra till samhället. Vi behöver i dag arbetare inom många sektorer där hög utbildning krävs,… Läs mer

Universitetsutbildning på distans

datarbete liten xchng 525433_29598145 notify emej

Jag bor och jobbar inte i Sverige men älskar att studera och önskar mig en utbildning. Men det som då krävs av mig är att jag slutar jobbar i 3-4 år. Jag önskar, som så många andra som arbetar, att det kunde vara lättare att studera  på distans. Att många fler utbildningar, och då framför allt universitetsutbildningar, lades ut på video med den litteratur man skulle läsa, och att man sedan kunde tenta av utbildningen på distans. Du kunde då studera i egen takt när… Läs mer

En modern skola

0 dataelever 500 xchng 866339_68751998 free gokoroko

En av de viktigaste frågorna inför samhällets framtida utveckling är den mänskliga rättigheten till utbildning. Utbildning är en av de viktigaste delarna i ett demokratiskt samhälle, och frågan om skolans form är därför en av de största frågorna inom informationspolitiken. Utbildning ger kunskap och medvetenhet, och utan dessa kan man aldrig vara en fri och självständig människa. Tyvärr finns det många problem med dagens modell för utbildning. Jag kommer här att behandla tre av dessa, som jag ser som de största hindren för skolans fortsatta… Läs mer

Förslag kring utbildning

Extern examination med samma tyngd som den skola du går på. I dagens skola är du som elev beroende av vilken skola du går på och dina betyg är väldigt beroende av den skolans villkor. Det är inte alla elever (inga med denna hårda definition) som får rättvisa betyg, därför att det teoretiskt rättvisa betyget skulle ge exakt samma betyg på ett likvärdigt prov om du göra det vid ett upprepat antal tillfällen. Det är även en hel del subjektivitet involverat i betygssättning, subjektivitet som… Läs mer