Protokoll från styrelsemötet 4 september

Mötets öppnande Mötet förklarades öppnat. Närvaro Johannes Öhlin (lämnade mötet efter punkt 9) Pontus Lindblom Anton Nordenfur Ulrika Englund (utan rösträtt, med yttranderätt) Linda Fryland (utan rösträtt, med yttranderätt)   Val av mötesfunktionärer Val av mötesordförande Anton Nordenfur valdes enhälligt till mötesordförande. Val av mötessekreterare Johannes Öhlin valdes enhälligt till sekreterare (endast punkt 1-9, sedan övertogs rollen av Pontus Lindblom). Val av två mötesjusterare Ulrika Englund och Pontus Lindblom valdes till justerare.   Godkännande av dagordning Anton yrkade om att tillägga punkten “allmänna rapporter” som… Läs mer