Stadgetolkning inför vårmötet

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 22 mars 2015 tolkat paragraf 2.2.4 i stadgan angående vem som har rätten att motionera på medlemsmöte för att överklaga ett uteslutningsbeslut.  Stadgetolkning gällande överklagande av uteslutning Partistyrelsen har mellan medlemsmöten rätt att tolka stadgarna genom paragraf 8.1.2: ”8.1.2 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje […]

Mötesordning för vårmötet

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 22 mars 2015 antagit en mötesordning för vårmötet 2015. Röstningsprotokoll Göran Widham, Malin Ahnberg, Leif Svahn, Anton Nordenfur, Mikael Holm, Emma Marie Andersson, Josef Ohlsson Collentine och Troed Sångberg röstade ja.

Förslag till Verksamhetsberättelse för 2014

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 21 mars 2015 godkänt förslaget till verksamhetsberättelse för 2014 som ska tas på vårmötet 2015. Röstningsprotokoll Göran Widham, Malin Ahnberg, Leif Svahn, Anton Nordenfur, Mikael Holm, Emma Marie Andersson, Josef Ohlsson Collentine och Troed Sångberg röstade ja.

Piratpartiet Ljungby – godkänd lokalförening

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 14 mars 2015 godkänt lokalföreningen PP Ljungbybaserat på följande beslutsunderlag: Beslutsunderlag om godkännande av Piratpartiet Ljungby Bakgrund Kallelse till Piratpartiet Ljungby skickades ut till alla partimedlemmar i Ljungby den 7 februari 2015, av Kerstin Ljungberg genom mig. Uppstartsmötet hölls den 21 februari 2015 och protokollet skickades till partiet centralt den […]