PP Linköping styrelsemöte 2012-09-17

styrelsen

1. Mötets öppnande Mötet öppnades av Anton Nordenfur kl. 18:04 2. Närvaro Närvaro med rösträtt: Anton Nordenfur Johannes Öhlin Louise Qvarfordt (punkt 1-6a) Närvaro utan rösträtt: Tobias Jernér 3. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande Mötet väljer Anton Nordenfur till mötesordförande b) Val av mötessekreterare Mötet väljer Tobias Jernér till mötessekreterare c) Val av mötesjusterare Mötet väljer Louise Qvarfordt och Johannes Öhlin till mötesjusterare 4. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns utan justeringar av mötet. 5. Påskrivande av motion om öppen forskning Diskussion om mötet… Läs mer