Mötesprotokoll 27-28 Augusti

styrelsemötet 27-28 Augusti Tid: Lördag 09-15, Söndag 11-17 1. Mötets öppnande Mötet öppnades 1.1 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes 1.2 Val av mötesfunktionärer mötesordförande: Magnus Andersson sekreterare: Mattias Lundbäck justerare (2): Mattias Bjärnemalm, ? 1.3 Eventuella adjungeringar Henry Rouhivuori Andreas Bjärnemalm Fr o m punkt 1.6 Mattias Dahlberg Fr o m punkt 1.8 Tomas Kronvall Fr o m punkt […]

Mötesprotokoll 11-12/6

Styrelsemöte, Piratpartiet 2016-06-11 till 2016-06-12 Lund Mötets öppnande Partiledare Magnus Andersson förklarade mötet öppnat. 1.1 Fastställande av röstlängd Mötet fastslog röstlängd bestående av Mattias Lundbäck, Anton Nordenfur, C Magnus Berglund, Leif Svahn, Mattias Bjärnemalm, och Magnus Andersson. Josef Ohlsson Collentine lades till i röstlängden för punkterna 3.3, 3.4, 4, 5 och 2.1–2.9 Björn Flintberg lades […]

Mötesprotokoll 17 April

1. Mötets öppnande Magnus Andersson förklarade mötet öppnat. 1.1 Fastställande av röstlängd Carl Johan Rehbinder, Magnus Andersson, Mattias Lundbäck, Emma Mari Andersson, Josef Ohlsson Collentine och Anton Nordenfur deltog. C Magnus Berglund deltog till och med punkt 3.2. Mattias Bjärnemalm deltog som adjungerad utan rösträtt. 1.2 Val av mötesfunktionärer Mötet valde Magnus Andersson till mötesordförande. […]

Mötesprotokoll 27-28 Februari

1. Mötets öppnande 1.1 (a) Fastställande av röstlängd lördag (11-17.30) Josef Ohlsson Collentine Magnus Andersson Anton Nordenfur Björn Flintberg Carl Johan Rehbinder Emma Marie Andersson C Magnus Berglund (till 16.30) Mattias Lundbäck (från 13.15) 1.1 (b) Fastställande av röstlängd söndag (10.25-15.30) Josef Ohlsson Collentine Magnus Andersson Anton Nordenfur Björn Flintberg Carl Johan Rehbinder Emma Marie […]