Kallelse: Piratpartiet Karlstads medlemsmöte 1/3-2014

fblog

Samtliga medlemmar kallas här med till Piratpartiet Karlstads årliga medlemsmöte den 1/3-2014 där vi ska bestämma bland annat styrelse, budget, verksamhetsplan och vilka kandidater som ska stå med på listan till kommunvalet. Styrelsens propositioner samt verksamhetsplan och budget kommer att finnas synligt på föreningens blogg senast fem dagar innan årsmötet verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse ligger ute senast den 15 februari Medlemmar har rätt att skicka in motioner till årsmötet, dessa ska vara inskickade till jimmie.karlsson@piratpartiet.se senast en vecka innan årsmötet och dessa kommer att publiceras… Läs mer

Styrelsemöte 30/1-2014

piratpartiet-1

            1. Mötets öppnande Malin öppnade mötet kl 18.00 2. Fastställande av röstlängd Malin Karlsson Oscar Norberg Jimmie Karlsson 3. Val av mötesfunktionärer Mötet valde Jimmie till mötesordförande Malin till mötessekreterare Oscar till justerare. 4. Mötets behörighet Mötet anses vara behörigt kallat. 5. Godkännande av dagordningen Mötet valde att fastställa dagordningen. 6. Ekonomisk rapport 2013 Mötet beslutade att Jimmie får i uppgift att till medlemsmötet skriva en Ekomisk berättelse 2013 samt budget för 2014. 7. Verksamhetsberättelse 2013 Mötet beslutade att… Läs mer

Styrelsemöte 13/10-2013

   1. Mötets öppnande Lucas förklarade mötet öppnat kl 14:08 2. Fastställande av röstlängd Närvarande med rösträtt Lucas Persson Sebastian Andersson Tommy Nordin Malin Karlsson Jimmie Karlsson Oscar Norberg Mötet valde att fastställa röstlängden   3. val av mötesfunktionärer 3.1 Mötesordförande Lucas Persson valdes till mötesordförande. 3.2 Mötessekreterare Jimmie Karlsson valdes till mötessekreterare. 3.3 Två justerare Oscar Norberg och Sebastian Andersson valdes till justerare. 4. Mötets behörighet Mötet anses vara behörigt kallat.     5. Godkännande av dagordningen Mötet valde att godkänna dagordningen.   6…. Läs mer

Styrelsemöte 15/8-2013

Hej! Här kommer ett något försenat protokoll från styrelsemötet den 15/8-2013. Styrelsen har varit väldigt inaktiv den senaste tiden och vi måste göra något för att bättra oss, vi har därför valt att hålla minst ett styrelsemöte i månaden som antingen är fysiskt eller elektroniskt. Pirater i området har säkert redan varit på föreläsningen med Amelia Andersdotter, det kommer ett längre blogginlägg om hur det gick.     1. Mötets öppnande Lucas förklarar mötet öppnat 16.15 2. Fastställande av röstlängd Mikael stål Sebastian Andersson Malin… Läs mer