Årsmötesprotokoll 1/3-2014

fblog2

            1. Mötets öppnande Jimmie Karlsson öppnade mötet 17:44 2. Fastställande av röstlängd Närvarande medlemmar: C Magnus Berglund Isabelle Danielsson Malin Karlsson Jimmie Karlsson   3. Mötets behörighet Mötet ansågs vara behörigt. 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Mötet valde Jimmie Karlsson till mötesordförande. Malin Karlsson till mötessekreterare. C Magnus Berglund och Isabelle Danielsson till justerare. 5. Godkännande av dagordningen Mötet valde att fastställa dagordningen. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Mötet valde att lägga styrelsens verksamhetsberättelse… Läs mer

Styrelsemöte 21/2-2014

fblog2

Piratpartiet Karlstad Styrelsemöte 21/2-2014 1. Mötets öppnande  Mötet öppnades 20.19 2. Fastställande av röstlängd  Mötet beslutade att fastställa röstlängden. Lucas Persson Malin Karlsson Jimmie Karlsson Michael Ståhl Oscar Norberg Sebastian Andersson var närvarande från punkt 6 men ej upptagen i röstlängden. 3. Val av mötesfunktionärer  Mötet valde Lucas till ordförande Jimmie till sekreterare Malin och Oscar till justerare 4. Mötets behörighet Mötet finner sig vara behörigt. 5. Godkännande av dagordningen Mötet beslutade att fastställa dagordningen. 6. Budget och verksamhetsplan för 2014 till medlemsmötet  Mötet beslutade… Läs mer

Möteshandlingar till medlemsmötet 1/3-2014

piratpartiet-1

Hej Pirater! Här kommer möteshandlingarna till årsmötet som hålls den 1/3-2014         Dagordning Budget 2014 Verksamhetsplan 2014 Motion Kommunlista Motion Kommunpolitiskt program Motion Lokal riksdagslista

Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013

piratpartiet-1

Hej! Här kommer Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse för 2013, den finns även att ladda ner som en pdf.       Verksamhetsberättelse 2013 Piratpartiet Karlstad Lokalföreningen Piratpartiet Karlstads styrelse har under 2013 haft medlemsmöte samt planerat för det kommande medlemsmötet. Styrelsen har dessutom haft två styrelsemöten under året där de planerat inför valåret. Styrelsen har under året arbetat med att ta fram ett förslag till kommunprogram samt planerat för framtagande av en kommunlista. Ekonomisk berättelse Under 2013 har inte någon ekonomisk verksamhet pågått, inte heller har ett… Läs mer