Kallelse till styrelsemöte för PP Linköping, 20 november

422697043_83257e16be_o

Nästa styrelsemöte för Piratpartiet Linköping är på tisdagen den 20 november klockan 17:30 hos Pontus (maila mig för adress). Utöver styrelsen får även andra medlemmar i partiet komma, men hör av er innan så vi vet. För tillägg i dagordningen kan styrelsen höra av sig senast ett par dagar innan (eller ta upp dem under övriga frågor). Dagordning Mötets öppnande Närvaro Val av mötesfunktionärer Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av mötesjusterare Godkännande av dagordning Piratpartiets höstmöte Piratfika Kommunfullmäktiges oktobermöte Kommunprogram 1.1.3 Övriga frågor Nästa… Läs mer

Partistyrelsemöte i Linköping 24-25 november

269221_407251805991718_1425442537_n

Piratpartiets partistyrelse har som tradition att ha sina möten i olika städer varje gång. Tidigare i år har vi bland annat varit i Uppsala, Bryssel och Stockholm. Nästa helg (23-25 november) är det Linköpings tur att vara värd. Mötet är öppet för alla medlemmar som vill få en insyn i hur styrelsen arbetar. Den nyvalda partistyrelsen för 2013 kommer också att ha ett konstituerande möte, så det är en bra chans för medlemmar att träffa den nya styrelsen. Vi kommer att träffas vid resecentrum klockan… Läs mer

Protokoll från styrelsemötet 4 september

Mötets öppnande Mötet förklarades öppnat. Närvaro Johannes Öhlin (lämnade mötet efter punkt 9) Pontus Lindblom Anton Nordenfur Ulrika Englund (utan rösträtt, med yttranderätt) Linda Fryland (utan rösträtt, med yttranderätt)   Val av mötesfunktionärer Val av mötesordförande Anton Nordenfur valdes enhälligt till mötesordförande. Val av mötessekreterare Johannes Öhlin valdes enhälligt till sekreterare (endast punkt 1-9, sedan övertogs rollen av Pontus Lindblom). Val av två mötesjusterare Ulrika Englund och Pontus Lindblom valdes till justerare.   Godkännande av dagordning Anton yrkade om att tillägga punkten “allmänna rapporter” som… Läs mer

PP Linköping styrelsemöte 2012-09-17

styrelsen

1. Mötets öppnande Mötet öppnades av Anton Nordenfur kl. 18:04 2. Närvaro Närvaro med rösträtt: Anton Nordenfur Johannes Öhlin Louise Qvarfordt (punkt 1-6a) Närvaro utan rösträtt: Tobias Jernér 3. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande Mötet väljer Anton Nordenfur till mötesordförande b) Val av mötessekreterare Mötet väljer Tobias Jernér till mötessekreterare c) Val av mötesjusterare Mötet väljer Louise Qvarfordt och Johannes Öhlin till mötesjusterare 4. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns utan justeringar av mötet. 5. Påskrivande av motion om öppen forskning Diskussion om mötet… Läs mer