Extra årsmöte för Piratstudenterna vid Linköpings universitet

373178970_07fd5a6351

Piratstudenterna i Linköping är en lokalavdelning inom Ung Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund, som inriktar sig på studenter, forskare, och andra som känner sig hemma vid Linköpings universitet i Linköping och Norrköping. De har ingen egen hemsida ännu, så de lånar denna för sin kallelse. – Fredagen 2013-11-29 klockan 13:15 kommer Piratstudenterna i Linköping att hålla extra årsmöte för 2013-2014 då vi kompletterar några punkter som bordlades under det ordinarie årsmötet. Vi träffas i Colosseum i C-huset på Campus Valla (Universitetet). Självfallet går det bra att komma… Läs mer

Kallelse till Piratstudenterna i Linköpings årsmöte

seminarie

Piratstudenterna i Linköping är en lokalavdelning inom Ung Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund, som inriktar sig på studenter, forskare, och andra som känner sig hemma vid Linköpings universitet i Linköping och Norrköping. De har ingen egen hemsida ännu, så de lånar denna för sin kallelse. —– Kallelse till Piratstudenterna i Linköpings årsmöte Hej! Fredagen den 25 oktober klockan 13:15 kommer Piratstudenterna Linköping att ha sitt årsmöte för 2013-2014, då vi väljer ny styrelse och beslutar om verksamhetsplan, budget, och så vidare. Vi kommer också att behandla tre… Läs mer

Piratpartiets höstmöte drar igång

laptops

Nu har partiets höstmöte, som är ett av två medlemsmöten varje år, dragit igång. Mötet äger rum på internet, på mote.piratpartiet.se. Missa det inte! Pirater i Linköping kommer att träffas på onsdag klockan 17:30 på Café Gyllen (läs mer), och då lär det finnas i alla fall lite tid att prata om hur det går med mötet. Vi funderar på att också ha en eller ett par träffar för att diskutera mötet fysiskt. Vad tycker du?

PP Linköpings årsmötesprotokoll 2013

2013-01-10 20.48.56 small

1. Mötets öppnande Mötet öppnas av ordförande Anton Nordenfur 19:07. 2. Fastställande av röstlängd Anton Nordenfur Tobias Jernér Johannes Öhlin Anders Brodin Pontus Lindblom 3. Mötets behörighet Mötet finner sig självt behörigt. 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Mötet väljer Anton Nordenfur till mötesordförande. Mötet väljer Johannes Öhlin till mötessekreterare. Mötet väljer Anders Brodin och Pontus Lindblom till justerare. 5. Godkännande av dagordningen Mötet godkänner dagordningen. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år “Under 2012 grundades Piratpartiet Linköping vid ett uppstartsmöte i juni…. Läs mer