Mångfald och tolerans

Alla människor är olika men har samma värde. Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett härkomst, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, livsstil, ålder, klädval, hårfärg och andra personliga egenskaper. Det innebär att alla människor ska ha samma rätt att utöva sin religion, ge uttryck för sin övertygelse, leva efter sina traditioner och göra […]

Migration

Piratpartiet har en vision om en värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt, där ingen tvingas fly, men alla tillåts flytta. Idag befinner sig många människor på flykt undan omänskliga förhållanden. Det måste bli lättare att söka asyl i Sverige än idag, även om man inte befinner sig i landet. Det skulle t […]

Integration

Sverige är ett samhälle där människor från många delar av världen och med många olika kulturer lever sida vid sida. Det gör vår kultur och vårt samhälle rikare, och det är viktigt att vi på bästa sätt tar hand om de möjligheter den ökade rörligheten och migrationen erbjuder för Sverige. Det är ett förfärligt slöseri […]

HBTQ

Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter – oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Det är tyvärr inte verkligheten för hbtq-personer idag. Det återstår mycket att göra, både med att förändra diskriminerande regler och tolkningar av dessa, och med att skapa förändrade attityder. Piratpartiet kräver: Ta ifrån FRA deras specialversion av PUL som tillåter dem […]