Kallelse till Piratpartiets styrelsemöte 3 maj

den 3 maj 2015 på internet 1. MÖTETS ÖPPNANDE 1.1 Fastställande av röstlängd 1.2. Val av mötesfunktionärer Val av mötesordförande, sekreterare och justerare 1.3. Eventuella adjungeringar Adjungeringar utöver eventuell närvaro av ständigt adjungerade partiledare, partisekreterare, revisorer och Ung Pirats ordförande. 1.4. Fastställande av dagordning. 1.5 Föregående protokoll Uppföljning av genomförandet av beslut i föregående protokoll […]

Kallelse till Piratpartiets styrelsemöte 28 mars

Mötet hålls som videomöte på internet. 1. MÖTETS ÖPPNANDE 1.1 Mötets behörighet 1.2. Fastställande av röstlängd 1.3. Val av mötesfunktionärer 1.4. Eventuella adjungeringar 1.5 Fastställande av dagordning. 1.6 Föregående protokoll 1.7 Notera PC-beslut 2. RAPPORTER 2.1. Rapport från folkhögskolegruppen Malin Ahnberg föredrar i egenskap av kontaktperson (skriftlig rapport inväntas) 2.2. Rapport från PL-gruppen Leif Svahn föredrar(skriftlig rapport inväntas). […]

Kallelse till styrelsemöte och konstituerande styrelsemöte 6-7 december 2014

Hej alla! Härmed kallas ni till partistyrelsemöte och konstituerande möte 6:e – 7:e december 2014. Tiderna som gäller är: Lördag: 10:00 – 18:00 Söndag: 10:00 – 16:00 Mötet börjar 10:00 bägge dagarna, men frukost börjar vid 09:00. Ytterligare punkter skickas till styrelsemailen senast 21:e november. Diskussions- och beslutsunderlag skickas till styrelsemailen senast 21:e november. Anmäl om ni kan närvara […]

Valupptakt i Sala 26 juli

fika3

Nästa helg är det festival i Sala och ett fint tillfälle för en start på vår lokala valrörelse i Västmanland. Alla är inbjudna! Plats: Utanför Salas bibliotek (finns parkering precis bredvid och är gångavstånd från tågstation) Datum: lördagen den 26 juli kl 13.00 Aktiviteter: Vi går runt i grupper om 2-3 personer och delar ut valsedlar och flygblad till besökarna på festivalen. Efteråt fikar vi tillsammans på ett fik och samtalar om valet och hur vi skall bli invalda. Björne Pettersson, förstanamn på kommunalvalet till… Läs mer