Polis och åklagare

Staten behöver kunna använda övervakning, makt och våld för att hindra brott och fånga brottslingar. Men det ska bara få ske om det finns skäliga misstankar om brott. Och det måste finnas proportion mellan det misstänkta brottet och de ingrepp som görs. Den proportionen har tappats bort idag. För att få den tillbaka måste staten […]

Forskning på människor

Både i medicin, psykologi och samhällsvetenskaper studerar forskarna människor. Man behöver därför samla in, lagra och bearbeta information om de människor som ställer upp som forskningsobjekt. Idag har vi lagar för att garantera anonymitet och integritet till de människor som ställer upp som forskningsobjekt: Man måste ge informerat samtycke. Data måste anonymiseras. Och forskningen måste […]

Integritet

Alla människor har rätt till en privat sfär, där de kan känna sig trygga att tänka och tycka fritt. Övervakning får därför bara få ske om det finns grundade misstankar om allvarliga konkreta brott. Under senare år har dock övervakning blivit vardagsmat överallt i samhället. Mängder av känslig information samlas in och lagras om alla […]

Barns rättigheter

Barn är också människor, och det är viktigt att respektera deras rättigheter och integritet. FNs barnkonvention kräver att samhället tar hänsyn till barns önskemål och behov, men i den konkreta verkligheten struntar beslutsfattare ofta i detta. Vi vill därför göra barnkonventionen till svensk lag. Barn har samma rätt som vuxna till kroppslig integritet. Vi vill […]