Skolans arbetsmiljö

Alla elever har rätt till en god psykosocial arbetsmiljö i skolan. Elevers självbestämmande och personliga integritet ska respekteras. Skolmiljön ska vara fri från kameraövervakning. Inga obligatoriska drogtester ska ske. Skolor ska inte ha rätt att övervaka elevers privata kommunikation, vare sig på papper eller elektroniskt. Eleverna ska vara fria att själva välja sin klädsel i […]

Sjukvård

Alla i Sverige ska ha tillgång till en sjukvård av hög kvalitet. Oavsett om man bor i storstad eller glesbygd. Oavsett om man är skriven i landet eller är papperslös flykting. Sjukvården ska vara bra, tillgänglig och ske med respekt för den sjuke och dennes integritet, även om ens sjukdom av något skäl är stigmatiserad. […]

Sjukjournaler

I dag använder olika kliniker, sjukhus och landsting olika journalsystem. Blir man sjuk på ett ställe där man inte vårdats tidigare har vården därför ofta inte någon information. Den kan naturligtvis skickas, men eftersom systemen inte sitter ihop tar det tid, sker i konstiga format och är sällan krypterat. När man på sina håll skapat […]

Patientmakt

Sjukvården och läkarrollen förändras idag snabbt från en situation där en allvetande läkare talar om för en patient hur saker förhåller sig till en situation där många patienter hämtat mycket information före läkarbesöket och vill resonera om denna med läkaren. Det är en utveckling samhället måste anpassa sig till. Till exempel bör staten se till […]