Hjälp Piratpartiet till Pride!

Piratpartiet har varit med på Stockholm Pride varje år sedan vi grundades – men för att vara med igen behöver vi din hjälp. Därför har vi nu dragit igång en crowdfundingkampanj på crowdfunding.piratpartiet.se. Vi har en strålande politik för HBTQ-personer och andra sexuella minoriteter, och utsågs senast 2014 som Sveriges bästa HBTQ-parti enligt RFSL. Vår […]

Migration

Piratpartiet har en vision om en värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt, där ingen tvingas fly, men alla tillåts flytta. Idag befinner sig många människor på flykt undan omänskliga förhållanden. Det måste bli lättare att söka asyl i Sverige än idag, även om man inte befinner sig i landet. Det skulle t […]

HBTQ

Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter – oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Det är tyvärr inte verkligheten för hbtq-personer idag. Det återstår mycket att göra, både med att förändra diskriminerande regler och tolkningar av dessa, och med att skapa förändrade attityder. Piratpartiet kräver: Ta ifrån FRA deras specialversion av PUL som tillåter dem […]