Upphovsrätt

Piratpartiet vill inte avskaffa upphovsrätten, vi vill reformera den. Vi vill ha kvar en begränsad ekonomisk upphovsrätt för kommersiella ändamål, men vi vill släppa all icke-kommersiell kopiering och användning fri. Det är en brådskande reform, eftersom försöken att upprätthålla dagens förbud mot kulturdelning mellan privatpersoner hotar fundamentala rättigheter, som rätten till privat kommunikation och informationsfrihet. […]

Fildelning

Den moderna informationstekniken har skapat fantastiska möjligheter för människor att njuta av, dela med sig av och vidareutveckla kultur. De möjligheterna ska tas till vara, inte slås ner. Samhället ska uppmuntra fri, icke-kommersiell inhämtning, nyttjande, förädling och spridning av kultur. Piratpartiet vill därför reformera upphovsrätten så att den bättre passar det moderna kulturklimatet. Den ideella […]

P4 Stockholm: ”Piratpartiet vill ha fri nedladdning från Internet”

Amelia Andersdotter intervjuas i P4 Stockholm kring fildelningsfrågan: ”Piratpartiet vill ha nya regler för Internet inom EU. Piratpartiet vill att det ska bli lättare att på ett lagligt sätt hämta film, musik och texter gratis på nätet. Medan Folkpartiet vill att EU-länderna samarbetar för att stoppa olaglig nedladdning.” P4 Stockholm 2014-05-06 Läs mer

Aftonbladet – Engström, Bard och Falkvinge: ”Upphovsrätten måste reformeras”

PP03

Christian Engrstöm, Alexander Bard och Rick Falkvinge skriver på Aftonbladet debatt om upphovsrätten och varför det är viktigt att den reformeras: ”Vad vi ser är en konflikt mellan det distributionsmonopol som kallas upphovsrätt å ena sidan och grundläggande fri- och rättigheter å den andra. Det är ett politiskt ansvar att se denna konflikt och att förstå att dagens lagstiftning inte förmår att hantera den. Utöver detta lider upphovsrättsindustrin av bristande affärssinne. Det står i kontrast till hur moderna artister, med moderna affärsmodeller väljer nya vägar…. Läs mer