Sundsvalls tidning: En röst på Piratpartiet är en röst på de gröna i Europa

Sundvalls tidning rapporterar om Piratpartiet inför EU-valet:

”Inför EU-valet 2009 hade Piratpartiet medvind. Det fanns en bred opinion mot FRA-lagen som röstades fram i riksdagen 2008, och IPRED-lagen (som byggde på ett EU-direktiv) 2009. Tidningarna och internet fylldes med spaltmeter text om storebror med referenser till Orwells 1984 och många väletablerade personer, från journalister till forskare, kom ut som Piratpartister.”

Sundvalls tidning 2014-05-12

Posted in Nyheter, Piratpartiet i media, Uncategorized and tagged , , , .