Styrelsens propositioner till vårmötet

brokensword

Den 1 april börjar Piratpartiets vårmöte, där du som medlem är med och röstar i bland annat fyllnadsval och diverse motioner. Läs mer om det i mötespresidiets kallelse.

Till mötet har partistyrelsen skickat in en rad propositioner som medlemmarna kommer att rösta om, och dessa går nu att läsa i mötesforumet.

Det är en blandning av propositioner, där ett flertal handlar om förslag på ny sakpolitik:

Andra handlar mer om hur vi ska arbeta som parti, bland annat inför riksdags- och EU-valen 2014:

Självklart hoppas vi på en intressant och konstruktiv diskussion under vårmötet, med fantastiska resultat i omröstningarna!

DSC_7900-small

Anton Nordenfur
Styrelsens sekreterare

Posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , .