Styrelsemöte 21/2-2014

fblog2
Piratpartiet Karlstad
Styrelsemöte 21/2-2014
1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades 20.19
2. Fastställande av röstlängd 
Mötet beslutade att fastställa röstlängden.
Lucas Persson
Malin Karlsson
Jimmie Karlsson
Michael Ståhl
Oscar Norberg
Sebastian Andersson var närvarande från punkt 6 men ej upptagen i röstlängden.
3. Val av mötesfunktionärer 
Mötet valde
Lucas till ordförande
Jimmie till sekreterare
Malin och Oscar till justerare
4. Mötets behörighet
Mötet finner sig vara behörigt.
5. Godkännande av dagordningen
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.
6. Budget och verksamhetsplan för 2014 till medlemsmötet 
Mötet beslutade att styrelsen antar budgeten och verksamhetsplanen 2014 och skickar detta till medlemsmötet.
7.Övriga frågor 
8. Mötets avslutande 
Lucas avslutade mötet 20.48
Posted in Uncategorized and tagged .