Styrelse

Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet. Enligt partiets stadgar är styrelsen ”ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.” Styrelsen arbetar enligt en arbetsordning och är transparent i publicering av protokoll. Alla styrelsens möten är öppna för partimedlemmar, förutom fall där känsliga frågor eller personuppgifter behandlas.

Partiledare Magnus Andersson, vice partiledare Mattias Bjärnemalm och partisekreterare Anton Nordenfur ingår även i partiets arbetsutskott, mer information om de samt deras protokoll finns här.

Presentation av styrelsen

Magnus Andersson, partiledare

Email: magnus.andersson@piratpartiet.se
Twitter: moinois
Skype: moinois
Telefon: 0705757478

 

 


 

nordenfurAnton Nordenfur, partisekreterare

Email: anton@piratpartiet.se
Hemsida: antonnordenfur.com
Telefon: 076 314 99 82

 

 


collentineJosef Ohlsson Collentine

Twitter: collentine
Skype: josef.ohlsson.collentine
Email: josef.ohlsson.collentine@piratpartiet.se
Telefon: +52 1 55 12 66 93 66

 

 


janlindgrenJan Lindgren

Email: jan.lindgren@piratpartiet.se
Blogg: janlindgren.se
Twitter: janlindgren
Telefon: 0707-221 413

 

 

 


Erik Hultin

Email: erik.hultin@piratpartiet.se
Blogg: erikhultin.se
Facebook
Telefon: 073-816 21 92

 

 


Mattias Lundbäck

Blogg: www.ekonomism.us
Twitter: @ekonomism
Facebook 

 

 


C Magnus Berglund
Email: c.magnus.berglund@piratpartiet.se
Facebook
Twitter
Blogg: cmagnusb.wordpress.com
Skype: cmagnusb
Telefon: 0705-18 20 25


opassande

Emma Marie Andersson

Twitter: opassande
Gplus: +emmamarieandersson
Email: opassande@gmail.com
Hemsida: opassande.se

 


calle_1915x2795

Carl Johan Rehbinder

Email: calle@rehbinder.se
Hemsida: tantrikblog.wordpress.com / rehbinder.se/calle
Facebook, Twitter
Skype: callerehbinder
Telefon: 070-79 76 333

 


leifsvahnLeif Svahn

Email: leif.svahn@piratpartiet.se
Telefon: 073 18-210 99
Twitter: lsvahn

 

 


Gustav Nipe

Email: gustav.nipe@piratpartiet.se
Twitter: gustavnipe

 

 

 


Björn Flintberg

Email: bjorn.flintberg@piratpartiet.se
Skype: bjofli
Twitter: flintberg

 

 


 

Sammanställning av mandat

Partistyrelsen består av 15 ledamöter:

  • partiledare
  • vice partiledare
  • partisekreterare
  • 12 övriga ledamöter

Ordinarie val av partiledare och vice partiledare sker på höstmötet udda år. Ordinarie val av partisekreterare sker på höstmötet jämna år. Partistyrelsens övriga ledamöter väljs på två (2) år. Varje år väljs sex (6) av ledamöterna.

Under överfasningsperioden ska poster som lämnas tomma efter styrelseledamöter (som valts före stadgerevisionen hösten 2015 men lämnar styrelsen) vakantsättas.

Så länge styrelseledamöter som valts innan stadgerevisionen hösten 2015 kommer att sitta kvar i kommande styrelse, ska vid val av övriga styrelseledamöter väljas det antal ledamöter som behövs för att antalet övriga ledamöter ska vara 12, dock ej fler än sex.

Mandat t o m 2016-12-31
Anton Nordenfur, partisekreterare
Mattias Lundbäck
Erik Hultin
Jan Lindgren

Mandat t o m 2017-12-31
Magnus Andersson, partiledare
Mattias Bjärnemalm, vice partiledare
Marie Andersson
Josef Ohlsson Collentine
Carl Johan Rehbinder
Leif Svahn

Mandat t o m 2018-12-31
C Magnus Berglund
Björn Flintberg
Gustav Nipe