Stadgetolkning inför vårmötet

Partistyrelsen har genom ett per capsulam-beslut den 22 mars 2015 tolkat paragraf 2.2.4 i stadgan angående vem som har rätten att motionera på medlemsmöte för att överklaga ett uteslutningsbeslut. 

Stadgetolkning gällande överklagande av uteslutning

Partistyrelsen har mellan medlemsmöten rätt att tolka stadgarna genom paragraf 8.1.2: ”8.1.2 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller partistyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.”

Partiet har idag en situation där det går att tolka stadgarna som så att vilken medlem som helst får överklaga en uteslutning av en annan medlem, oavsett om den uteslutna medlemmen är intresserad av detta eller inte. Detta är formulerat enligt följande i partiets stadgar:

”2.2.4 Beslutet om uteslutning kan skriftligen överklagas till nästa medlemsmöte genom motion. Detta ska ske inom fyra (4) veckor från det att beslutet delgivits medlemmen. Överklagas inte beslutet inom dessa fyra veckor träder uteslutningen i kraft.”

Det bör rimligen endast vara den som blivit utesluten som ska ha rätt att överklaga, annars skapar vi en möjlighet där personer som blivit uteslutna och inte vill överklaga tvingas in i en process av andra som överklagat på andra premisser. Då ett överklagande kan innebära utlämnade av integritetskränkande uppgifter är detta något som den inblandade medlemmen måste vara i kontroll över.

Partistyrelsen gör därmed tolkningen att 2.2.4 kräver att det är den uteslutne medlemmen som överklagar, ingen annan.

Röstningsprotokoll

Göran Widham, Carl Johan Rehbinder, Emma Marie Andersson, Malin Ahnberg, Mattias Lundbäck, Troed Sångberg, Josef Ohlsson Collentine, Mikael Holm och Leif Svahn röstade ja.

Posted in Styrelsebloggen and tagged , , , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *