Skolarbetets verktyg

Skolan måste bli bättre på att utnyttja de möjligheter den moderna informationstekniken skapar.

Först och främst kan de nya teknikerna om de används rätt ge lärare mycket mer tid för direktkontakt och interaktion med elever. Om föreläsningar, genomgångar och liknande moment filmas kan mer av lärarens tid användas till direkta möten med eleverna. Med pedagogiska övningar som rättas automatiskt kan några elever träna med sådana medan andra elever får hjälp av läraren.

Den moderna informationstekniken kan också på ett unikt sätt överbrygga stora geografiska och kulturella avstånd. Genom den kan omvärlden enkelt föras in i skolan. Kontakter och samarbeten kan etableras med lärare och elever i andra delar av världen. Lektioner och föreläsningar kan delas mellan olika världsdelar.

För att förverkliga detta är det viktigt att alla elever på alla stadier har god tillgång till datorer med en bra internetuppkoppling. Men det är också viktigt att de har fri tillgång till papper, skrivmaterial och välsorterade, bemannade bibliotek. Internetrevolutionen har bara gjort bibliotekarier viktigare för skolorna, eftersom deras expertis just handlar om att hitta, värdera och välja i havet av information och informationskällor.

Posted in A till Ö and tagged , , , .