Skola

Dagens unga börjar använda internet vid tre års ålder. Information finns alltid några knapptryckningar bort. Skolans viktigaste uppgift ska därför vara att lära elever att hitta och värdera information, och själva förädla den till kunskap. Skolans problem handlar vare sig om betygssystem, disciplin eller om stat eller kommun ska vara huvudman. Det handlar om relationen mellan eleverna och lärarna.

Tiden i skolan ska genomsyras av kreativitet, samarbete och egna initiativ. Elever ska uppmuntras att skapa nya idéer och prova nya lösningar. Modern informationsteknik ska användas för att frigöra lärartid till individuell interaktion med elever, medan genomgångar och föreläsningar kan ske över nätet. Alla elever måste ha tillgång till bemannade skolbibliotek och egna datorer med ocensurerat internet.

Under skoltiden är det viktigt att alla elever lär sig använda datorer. Tidigt ska de under lekliknande former få prova att programmera, så att de förstår att det är de som är härskare över datorn, och inte tvärt om. Skolan ska använda fria och öppna datorprogram, så att elevernas datoranvändande inte låses in i lösningar som befäster oligopol eller monopol på mjukvara.

Barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga och respekterade i skolan. Deras privata kommunikation får inte övervakas – oavsett om den sker på papper eller elektroniskt. Skolmiljön ska vara fri från kameraövervakning och obligatoriska drogtester. Elever ska själva få välja sin klädsel i skolan. Mobbing måste bekämpas med ett systematiskt förebyggande arbete. Skolan ska lägga mer fokus på stresshantering och studieteknik, och kraftigt öka resurserna för att stödja elever som riskerar eller drabbas av psykisk ohälsa.

 

Posted in A till Ö.