Psykisk ohälsa

Den växande psykiska ohälsan är ett stort problem.

Den psykiatriska vården för både barn och vuxna måste uppgraderas och ges samma status och tillgång till resurser som somatisk vård. Det måste bli lika otänkbart att skicka hem en akut djupt deprimerad människa som någon med blödande magsår eller akut blindtarmsinflammation. Vården måste få resurser att ge samtalsbaserade terapier till alla patienter, där det är medicinskt motiverat.

Lika viktigt är förebyggande arbete.

Skolan kan spela en viktig roll för att minska den psykiska ohälsan bland unga. Dels behöver skolan i sig själv bli mindre stressande för eleverna, till exempel genom att bli bättre på att lära ut studieteknik, träna stresshantering och förebygga mobbing. Dels genom att oftare kunna fånga upp unga som är på väg att glida in i problem, och ge dem hjälp på ett tidigt stadium.

Vi vill därför ha bättre närvaro av kuratorer och psykologer i skolan, och att alla elever ska få regelbundna erbjudande om samtal med psykolog eller kurator, med ungefär samma slags självklarhet som man får kallelse till tandläkare. Det är viktigt att avstigmatisera psykisk ohälsa, och göra det till något lika odramatiskt att ha ett avstämningssamtal med en psykolog, som att undersökas av en skolsköterska.

Posted in A till Ö.