Kunskap

Piratpartiet är ett positivt framtidsparti. Vi tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap växer, mår bättre och tillsammans skapar ett roligare och mänskligare samhälle för alla att leva i.

Vi vill skapa ett kunskapssamhälle – Den som har tillgång till kunskap har det allra bästa verktyget för att förbättra sitt liv. Den som har kunskap kan dessutom hjälpa till att förbättra andras liv genom att till exempel utveckla mediciner. Därför vill vi inte att man ska kunna stänga ute andra från kunskap genom till exempel patent. Därför vill vi avskaffa dagens patentsystem.

Vi vill skapa ett integritetssamhälle, ett kultursamhälle, ett mångfaldssamhälle.