Piratpartiet tar strid för integritetsskyddet i EU

Europas dataskyddslag – i Sverige känd som Personuppgiftslagen, PUL – genomgår en omfattande reform. Den nya dataskyddsförordningen behandlas just nu i EU-Parlamentet och igår var sista dag att lägga ändringsförslag vid parlamentets industriutskott.

I ett försök att rädda medborgarnas privatliv och integritet på EU-nivå har Piratpartiets Amelia Andersdotter lagt 223 förändringsförslag.

– Industrin lobbar som tusan för att urholka förslaget. Många politiska grupper har gått i stora fällor. Industriutskottets nuvarande utkast kommer att utplåna nätintegriteten på europeisk nivå, säger Amelia Andersdotter.

Piratpartiet är sedan tidigare kritiska mot brister i den europeiska lagstiftningen. Bland annat har det varit svårt att upprätthålla lagarna i alla medlemsländer. Det har medfört att företag som använder persondata utan personligt tillstånd kunnat utnyttja kryphål i medlemsländer med svagt skydd. Piratpartiet menar därför att privatlivsskyddet måste stärkas på unionsnivå.

– Det måste bli enklare för oss som medborgare att kontrollera våra egna dataflöden, säger Amelia Andersdotter.

– Vi kan inte utgå ifrån att våra tidigare demokratiska principer varit för starka, istället bör vi ständigt sträva efter att stärka våra rättigheter. Ett av de mest uppenbara sätten är genom att ge människor större makt över sina egna identiteter. Det är det jag vill uppnå med stärkt dataskydd, säger Amelia Andersdotter.

 

Source Article from http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/piratpartiet/pressrelease/view/piratpartiet-tar-strid-foer-integritetsskyddet-i-eu-823212?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

Posted in Nyheter, Uncategorized and tagged .