Piratpartiet och Socialdemokraterna i Vilhelmina anordnar dataspelsfest och debatt

Kontakt
Stellan Näslund
Ordförande Piratpartiet Vilhelmina
073-088 36 05
stellan.naslund@piratpartiet.se

Om Piratpartiet

Piratpartiet är Sveriges mest framtidsinriktade politiska parti. Partiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, och svarar på de frågor de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa.

 

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet har idag över 50 aktiva systerorganisationer runt om i världen med folkvalda representanter i bland annat Tyskland, Island, Kroatien, Katalonien och Österrike.

Source Article from http://www.mynewsdesk.com/se/piratpartiet/pressreleases/piratpartiet-och-socialdemokraterna-i-vilhelmina-anordnar-dataspelsfest-och-debatt-1041715?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

Posted in Nyheter, Uncategorized and tagged .

One Comment

  1. Anna S!Le5t oss de5 gf6ra tve5 ”re4kneexempel”:1) En invandrare som kmeomr hit innebe4r inte med automatik en f6kad arbetslf6shet. Tve4rtom, varje ny individ e4r ju en konsument och potentiell investerare. De behf6ver mat, kle4der, bostad, transport, nf6jen, m m.Allt detta innebe4r efterfre5gan pe5 varor och tje4nster som produceras av ne5gon. Alltse5 f6kar tillve4xten och jobben blir fler.2) En nykommen invandrare innebe4r sje4lvfallet initialt en kostnad ff6r samhe4llet. Innan man skaffat egen ff6rsf6rjning behf6ver man hje4lp att betala ff6r sitt uppehe4lle och att le4ra sig spre5ket.Men je4mff6r den kostnaden med vad ett svenskff6tt barn kostar innen det blir en produktiv medlem av samhe4llet: ff6rlossning, ff6re4ldraledighet, BVC, ff6rskola, grundskola, subventionerade fritidsaktiviterer, gymnasium, ev hf6gskola, osv…Utan att ha finre4knat ve5gar jag pe5ste5 att det svenskff6dda barnet kostar bra mycket mer e4n en vuxen invandrare gf6r under introduktionstiden.Det som de4remot e4r ett problem e4r om me4nniskor e4r arbetlf6sa. Be5de i form av personligt lidande och i samhe4llskostnader liksom uteblivna skatteinte4kter.Men detta ge4ller oavsett om personen e4r svenskff6dd eller invandrare. De4rff6r e4r regeringens jobbpolitik se5 oerhf6rt central och en helt riktig prioritering.Visst e4r det se5 att arbetslf6sheten e4r hf6gre bland invandrare e4n bland svenskff6dda, men det finns ingen naturlag som se4ger att se5 ska vara fallet. pe5 Lidingf6 har i stort sett alla flyktingar egen ff6rsf6rjning efter introduktionstiden, se5 visst ge5r det.Ff6r f6vrigt e4r arbetslf6sheten bland ungdomar extremt hf6g. Inte ser vi ungdomarna i sig som ett problem ff6r det (de4remot kunde regeringen gf6ra mer mer att minska den, exempelvis genom att gf6ra om LAS).Det handlar om att ge re4tt form av stf6d men ockse5 att ve5ga ste4lla krav pe5 individer. Vi svenskaff6dda kanske ockse5 me5ste ve5ga fundera f6ver ve5ra egna ff6rdomar ne4r vi ska anste4lla nya medarbetare. Ve5ga se alla me4nniskor som resurser och inte som problem, e4ven om de e4r invandrare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *