Piratpartiet Landskrona: Extra årsmöte den 9/8-2014 – Protokoll

ledningen2
Dagordning till extra årsmöte för PP Landskrona 2014 9:e augusti.  
Närvarande:  
    Michael Andersson
    Robin Gustafsson (ej röstberättigad)
    Martin Andersson
    
    1) mötets öppnande:  15.41
    2) mötets behörighet:  mötet anses vara giltigt.
    3) val av mötets ordförande:  Michael Andersson
    4) val av mötets sekreterare:  Michael Andersson
    5) val av två personer att justera protokollet:  Robin Gustafsson & Martin Andersson
    6) val av årets styrelse:   
      (a). Val av ordförande:   Mötet valde Michael Andersson till ordförande
      (b). Val av sekreterare:   Mötet valde Martin Andersson till sekreterare
      (c). Val av kassör:   Mötet valde Magnus Kullenberg till kassör
      (d). Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio:  mötet beslutar att behålla föregående årsmötets beslut med att ha två ledamöter.
      (e). Val av dessa ledamöter:  Kevin Liddell & David Jensen
    7) övriga frågor:  inga övriga frågor
    8) mötets avslutande: 15.53
Posted in Uncategorized and tagged , .