Piratpartiet: “Arbetslöshet är en myt – inför medborgarlön!”

Den svenska arbetsmarknadspolitiken är föråldrad. Ökad automatisering leder inte bara till billigare produkter och tjänster, utan även till färre traditionella arbetstillfällen. Det ser Piratpartiet som en möjlighet att överge en förlegad syn på arbete, samhällsnytta och människovärde och introducera en modern och human arbetsmarknadspolitik.

Partiets talesperson för arbetsmarknad och social trygghet, Björn Flintberg:

– Det är skamligt att jaga ut människor på en fruktlös jakt efter traditionella arbetstillfällen som inte finns och sedan straffa dem när de misslyckas, säger Flintberg. Många människor som i dag anses vara en ekonomisk belastning tillför i realiteten oändliga värden till samhället. Det är dags att uppmärksamma och uppskatta de insatserna.

Piratpartiet presenterar i dag tre punkter för en modern och human arbetsmarknadspolitik på sin hemsida. Partiet vill att:

 • arbetslösa och bidragstagare ska ges större möjlighet att arbeta ideellt istället för att delta i arbetsmarknadsåtgärder utan att för den skull riskera att förlora sina bidrag.
 • alla arbetsmarknads- och socialförsäkringar snarast möjligt samlas under ett tak. Ett samlat, mer tydligt och rättssäkert system är ett mindre stigmatiserande och mer medmänskligt system där människor inte faller mellan olika stolar eller skickas runt i ett försök att göra kostnaden till någon annan myndighets problem.
 • ett system för medborgarlön sjösätts inom en tioårsperiod. En garanterad grundförsörjning skapar nya möjligheter att förkovra sig och bidra till samhället på alla de kreativa sätt som dagens arbetsmarknadsmodell både hämmar och ofta aktivt motarbetar.

Läs förslaget i sin helhet.Piratpartiets hemsida eller på partiledarens blogg.

Piratpartiets partiledare, Anna Troberg:

– Arbetslöshet är en myt. Det finns hur mycket arbete som helst. Problemet är att allt arbete inte räknas i dag. I framtiden definierar vi vår egen samhällsnytta och bygger ett bättre samhälle där allas insatser räknas.

Kontakt
Anna Troberg
Partiledare
anna.troberg@piratpartiet.se
+46 (0)70 467 62 73

Björn Flintberg
Talesperson för arbetsmarknad och social trygghet
bjorn.flintberg@piratpartiet.se
076-629 29 25
Pressbild. Fotograf: Rikard Kjell, Lejkfoto.

Om Piratpartiet

Piratpartiet är Sveriges mest framtidsinriktade politiska parti. Partiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, och svarar på de frågor de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa.

 

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet har idag över 50 aktiva systerorganisationer runt om i världen med folkvalda representanter i bland annat Tyskland, Island, Kroatien, Katalonien och Österrike.

Source Article from http://www.mynewsdesk.com/se/piratpartiet/pressreleases/piratpartiet-arbetsloeshet-aer-en-myt-infoer-medborgarloen-1041128?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

Posted in Nyheter, Uncategorized and tagged .

6 Comments

 1. Tidigare hade jag respekt för PP, men när man skriver ett faktafel redan i andra meningen av en artikel sjunker denna avsevärt. Automatisering leder INTE till arbetslöshet (trots att detta upprepas som ett mantra överallt på nätet nuförtiden). Alla besparingar i personalkostnader som orsakas av automation vidarebefordras antingen till konsumenterna (som då har mer pengar att spara eller slösa – bådadera skapar fler jobb i ekonomin) eller sparas av arbetsgivaren, som sedan i sin tur har extra pengar att spara eller slösa, vilket också skapar fler jobb. Om pengarna spenderas används de till mer arbetskraft för att producera fler varor. Om pengarna sparas finns det mer för investeringar, med vilka verksamheten kan utökas med hopp om framtida vinster. Sparande leder till en ökning av kapital, snarare än varor. Detta gör ökad produktion, och därmed ökad konsumtion, möjlig i framtiden.

  Vad gäller fler maskiner så kräver de fler komponenter. Fler modeller. Fler resurser. Mer underhåll. Fler arbetstimmar, och alltså fler jobb.

  Problemet är INTE att arbete ”inte räknas”, utan att det är alldeles för dyrt att anställa. Detta är en av anledningarna till att bemanningsföretag blomstrar – Statliga subventioner + sänkta villkor för arbetstagaren. Som jag hoppas är bekant för er så är lönerna knutna till inflationen. Fackföreningarna verkar också tro att så länge de kan hålla lönerna uppe, mätt i absolut antal kronor, så påverkar de allmännyttan och ekonomin (se Saltsjöbadenavtalet för relaterad information). Så är det självfallet inte, eftersom värdet på pengarna ständigt sjunker eftersom inflationen nu är bunden på en fast nivå. Inte bara centralbankerna är rädda för deflation, men det är en av de saker som krävs för att öka möjligheterna för arbetsgivare att anställa. Avreglering av arbetsmarknaden hade skyndat på processen, som i exempelvis Hong Kong och Singapore. DET är något att sträva efter, till skillnad från att sjunga med i den Marxistiska kören med målet att alla jobbar ideellt och alla får en lön som ”partiet” anser att de ska ha. 1984, någon? Nivån av ”medborgarlönen” hade varit totalt godtycklig eftersom staten och centralbanken tillsammans reglerar värdet av pengarna, och därmed ”medborgarlönen” mätt i antal kronor. Politiska diskussioner angående lönenivåer hade alltså varit ännu mer av en charad än de är idag, eftersom en lönehöjning kan motverkas med en värdesänkning (inflation) och en lönesänkning kan motverkas av en värdehöjning (deflation).

  Att manipulera ekonomin är som att trycka på en ballong. Den kommer att pressas ut på andra sidan och skapa oförväntade negativa effekter. Vill vi vara helt säkra på att ekonomin går bra, måste den sekulariseras från staten, precis som religion en gång gjorde. Marxism har aldrig fungerat, och kommer aldrig att fungera eftersom man inte har någon förståelse för ekonomi eller kapitalism, men man är svidande medveten om att om man inte tillämpade kapitalism skulle ideologin gå under ännu fortare.

  Vänligen bekanta er med riktig ekonomi.
  Nu när jag upplyst er vill jag inte se lögner eller faktafel från er sida igen.

  Källor:

  Hazlitt, Henry. ”The curse of machinery”. Economics in one lesson.

  Hazlitt, Henry. ”The assault on saving”. Economics in one lesson.

 2. Om underhållet också är automatiserat då? (och så vidare)

  Det verkar lite naivt, nästan juvenilt, att tro att det alltid kommer finnas samma status quo av arbetstillfällen, möjliga automatisering till trots.

  • Plats finns i f6knen ockse5, men de4r finns inga jobb. Invandrarna till USA fick en bit jord – inga socialbidrag.I alla le4nder finns ett visst ”befolkningsf6verskott” som inte fe5r jobb. Varff6r sklule Sverige tje4na pe5 att importera andra le4nders f6verskott, ne4r vi e4nde5 inte har ne5gra fabriker som behf6ver folk? c4r det inte smartare att exportera sina arbetslf6sa, som Afrika nu gf6r?Ff6rr jagade och odlade folk sin ff6da, bytte varor och tje4nster, i liten skala. Tidigare tille4t skatten att endast en i familjen lf6nearbetade. De5 re4ckte jobben och de unga fick jobb direkt. Nu ska be5da i ett hushe5ll jobba. De5 re4cker inte jobben. Vi har alltse5 redan ett f6verskott av arbetslf6sa. Borde vi inte nu stoppa invandringen?Alla kan ju inte stryka varandras skjortor. Tillverkning e4r uteslutet eftersom vi har hf6gre lf6ner e4n konkurrentle4nderna.Se5 vad ska invandrarna jobba med? Finns det inte en gre4ns ff6r hur stort folkf6verskott ett land kan ff6rsf6rja med bidrag? Kan Sverige ff6rsf6rja en miljon till eller 100 miljoner?

 3. Btw, anser du att det är ett bra beslut att t.ex. ha en människa arbetandes som montör av telefoner istället för att automatisera denna process? Är detta vad människor ska användas till? Vilket fucking slöseri.

  (Och säg inte att det inte går, i princip ALLT går att automatisera. Från polis till kattvakter till senapsfrö-bönder – det är dock inte relevant här)

 4. Jag har aldrig lcaykts tycka att det ser annat e4n re4tt dumt ut att citera tyskar pe5 engelska. Man kan ff6rste5s vilja citera dem pe5 ett spre5k folk ff6rste5r, men varff6r inte svenska, i se5 fall? Engelska har ju ingenting med saken att gf6ra. Det e4r en f6verse4ttning fre5n ett annat spre5k till ett spre5k som e4nde5 inte e4r vad texten i f6vrigt e4r skriven pe5.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *