PC-beslut om verksamhetsplan 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2016-06-18) ”Att bifogad verksamhetsplan godkännes som förslag från styrelsen till 2016 års höstmöte”.

++++++++++++++++++++
Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.
 
Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.
 
+++++++++++++++++++
Bakgrund till beslut: 
Styrelsen har missat att fastlägga ett förslag på senste styrelsemötet om en verksamhetsplan för 2017, vilket ligger till grund för att kunna gå ut med kallelsen till årets höstmöte. Därför behöver detta beslutas genom PC-beslut mellan de ordinarie styrelsemötena.

Piratpartiets verksamhetsplan 2017

Piratpartiet är en organisation i omställning, både politiskt och organisatoriskt. Under 2015 och 2016 gjordes stora organisations- och stadgeförändringar, med en översyn av partistyrelse/ledningsförhållandet, en separation av vår- och höstmötenas innehåll och form, med mera. Under tidiga 2016 revs alla sakpolitiska ställningstaganden upp i syfte att ge plats för en ny, mer sammanhållen och enhetlig framtagning av sakpolitik utifrån principprogrammet, och i slutet valdes ett antal talespersoner som ska leda denna framtagningsprocess.

Under 2017 behöver alla dessa förändringar att bli en stabil del av partiorganisationen så vi är redo inför valåren 2018 och 2019. Men vi behöver också se till att den politik vi tar fram blir bra politik som vi stolt vill kommunicera till omvärlden – och kommunicera den väl, ständigt och effektivt.

Alltså ska 2017 ägnas åt dessa tre verksamhetsområden:

Politiken – vad vi tycker

• Att ha minst ett förslag i vart och ett av de politikområden som antogs av partistyrelsen 2016

• Att varje politiskt förslag ska ha diskuterats fram i en öppen och medlemsorienterad process där många personer har fått ge feedback

• Att varje lokal förening i partiet ska ha gett sin feedback på de politiska förslagen

Kommunikationen – vad vi säger

• Att varje politiskt förslag finns sammanfattat på hemsidan och i delbara format för spridning i sociala medier

• Att alla partiets centrala företrädare är väl införstådda i partiets alla nya ställningstagande

• Att ha som ambition att minst en debattartikel i varje sakpolitiskt område publiceras i en nationell tidning

• Att delta i valrörelserna i Finland och Nederländerna

Organisationen – vad vi är

• Att att ha minst två fysiska utbildingsträffar under året för medlemmar

• Att starta en folkhögskola

• Att definiera och rekrytera nyckelpersonerna inför valåret 2018

++++++++++++++++++

10/13 från Styrelsen röstade ja och skapade därmed ett beslut med absolut majoritet.

Röstade JA:

 • Emma Andersson
 • Anton Nordenfur
 • Magnus Andersson
 • Mattias Bjärnemalm
 • Mattias Lundbäck
 • Josef Ohlsson Collentine
 • Leif Svahn
 • Erik Hultin
 • Carl Johan Rehbinder
 • Björn Flintberg

Följande 3 röstade ej:

 • Jan Lindgren
 • C Magnus Berglund
 • Gustav Nipe
Posted in Styrelsebloggen and tagged , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *