PC-beslut om presidiet

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.

Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.

Styrelsen beslutade att partistyrelsen utser Josef Ohlsson Collentine till sammankallande och Anton Nordenfur till sekreterare (ersätter Josef).

Röstade ja: Leif Svahn, Troed Sångberg, Josef Ohlsson Collentine, Anton Nordenfur, C Magnus Berglund, Carl Johan Rehbinder, Emma Mari Andersson, Jan Lindgren.

Röstade nej: Ingen.

Avstod från omröstningen: Göran Widham, Jimmie Karlsson, Erik Hultin, Mattias Lundbäck.

Posted in Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *