PC-beslut om Lokalföreningsansvarig

Styrelsen beslutade att utse Troed Sångberg till lokalföreningsansvarig.

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.

 
Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.
 
Efter att Mikael lämnade styrelsen har rollen som lokalföreningsansvarig blivit tom. Efter diskussion under den ideologiska träffen erbjöd sig Troed att ta ansvaret för denna post. Eftersom vi utsåg en lokalföreningsansvarig genom styrelsebeslut 28/3 är det lämpligt att vi gör det även nu trots att ansvaret ligger under Antons roll som partiorganisatör (han är ok med denna metod)
9/13 röster är en absolut majoritet.
Röstade ja: Josef Ohlsson Collentine, Carl Johan Rehbinder, Leif Svahn, Mattias Lundbäck, Emma Mari Andersson, Anton Nordenfur, Troed Sångberg, Erik Hultin, C Magnus Berglund.

Röstade nej: Ingen.

Avstod från omröstningen: Göran Widham, Jan Lindgren, Jimmie Karlsson.

Posted in Styrelsebloggen and tagged .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *