PC-beslut om ledamöter till arbetsutskottet

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2016-06-18) ”att Josef Ohlsson Collentine samt Björn Flintberg utses som ledamöter av styrelsens arbetsutskott för resterande del av 2016.”

++++++++++++++++++++
Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.
 
Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.
 
+++++++++++++++++++
Bakgrund till beslut: 
 

Då styrelsens arbetsutskott ska bestå av partiledare, vice partiledare, partisekreterare samt ytterligare två av partistyrelsen utsedda styrelseledamöter (stadgan, paragraf 5.5.1) och de två av styrelsen utsedda posterna blivit vakanta i samband med att Magnus och Anton blev valda till partiledare samt partisekreterare behöver vi nu fylla dessa poster med två nya personer.

Arbetsutskottet har diskuterat frågan med enskilda medlemmar i styrelsen, samt som en övrig fråga på förra styrelsemötet, och vi är av intrycket att det finns två kandidater till de två posterna, att dessa kandidater bägge är synnerligen lämpliga att ingå i arbetsutskottet, och att vi därför kan lösa frågan genom ett per capsulam-beslut.

++++++++++++++++++

9/13 från Styrelsen röstade ja och skapade därmed ett beslut med absolut majoritet.

Röstade JA: Josef Ohlsson Collentine, Leif Svahn, Magnus Andersson, Mattias Bjärnemalm, Mari Andersson, Björn Flintberg, Carl Johan Rehbinder, Mattias Lundbäck, Anton Nordenfur,

Röstade INTE:  Jan Lindgren, Gustav Nipe, C Magnus Berglund, Erik Hultin.

Posted in Styrelsebloggen and tagged , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *