PC-beslut om godkännande av verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2016-03-18) om ”att partistyrelsen godkänner den förslagna verksamhetsberättelsen för 2015 och skickar in den till vårmötet”

++++++++++++++++++++
Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.
 
Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.
 
+++++++++++++++++++
 
Bakgrund: 
 
Vi hade missat att skriva vår verksamhetsberättelse för 2015 förrän nu. Den behöver skickas in till vårmötet så snart som möjligt för att komma med i handlingarna. Utkastet har diskuterats på mail-listan de senaste två dagarna och är nu färdigt.
++++++++++++++++++

10/12 från Styrelsen röstade ja och skapade därmed ett beslut med absolut majoritet.

Röstade JA: Josef Ohlsson Collentine, Anton Nordenfur, Mari Andersson, Magnus Andersson, Björn Flintberg, Leif Svahn, Mattias Lundbäck, Carl Johan Rehbinder, Erik Hultin, Gustav Nipe.

Röstade INTE: C Magnus Berglund, Jan Lindgren

Posted in Styrelsebloggen and tagged , , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *