PC-beslut om fyllnadsval till Mötespresidiet

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2015-12-21) om att ”partistyrelsen väljer in Johan mlg Karlsson och Andreas Bjärnemalm till mötespresidiet i ovan givna ordningsföljd.”

++++++++++++++++++++

Bakgrund:

Från stadgarna:
”4.8.6 Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.”
Både Johan mlg Karlsson och Andreas Bjärnemalm har deltagit i mötespresidier tidigare och deras kompetens behövs för att genomföra det extra medlemsmötet samt vårmötet. De har både tackat ja till att vara med i mötespresidiet.

++++++++++++++++++++

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.

Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.

+++++++++++++++++++
8/12 från Styrelsen röstade ja och skapade därmed ett beslut med absolut majoritet.

Röstade JA: Anton Nordenfur, Josef Ohlsson Collentine, Magnus Andersson, Mari Andersson, Mattias Lundbäck, Carl Johan Rehbinder, Björn Flintberg, Gustav Nipe.

Avstod från omröstningen: Leif Svahn

Röstade INTE: Erik Hultin, C Magnus Berglund, Jan Lindgren

Posted in Styrelsebloggen and tagged , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *