PC-beslut om att utse en delegat till PPEU-mötet

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2015-12-20) om ”att utse Anton Nordenfur till delegat på PPEU mötet i December

++++++++++++++++++++

Bakgrund:
PPEU har ett extra årsmöte den 26-30 December för att behandla stadgeändringar. Vi diskuterade att utse Anton som delegat från vår sida alternativt om någon annan med särskilt intresse av detta meddelade styrelsen.

Uppdatering:
PPEU Council Meeting lyckades inte få 2/3 av sina medlemmar att utse delegater i tid till mötet. Därmed kommer mötet ske på ett senare datum som inte är bestämt ännu vilket kommer kräva ett nytt beslut från oss i samma fråga när det blir aktuellt.

++++++++++++++++++++

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.

Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.

+++++++++++++++++++
12/12 från Styrelsen 2015 svarade ja och skapade ett enhälligt beslut.

Röstade JA: Josef Ohlsson Collentine, Anton Nordenfur, Mattias Lundbäck, Troed Sångberg, Mari Andersson, Leif Svahn, Carl Johan Rehbinder, Magnus Andersson, Erik Hultin, C Magnus Berglund, Jimmie Karlsson, Jan Lindgren.

Posted in Styrelsebloggen and tagged , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *