PC-beslut om att Höja Budgeten för Reklamtrycksaker

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2016-05-22) om ”att uppdatera budgetposten ”Reklamtrycksaker” till 30 000 kronor och minska det beräknade resultatet med 10 000 kronor.”

++++++++++++++++++++
Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.
 
Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.
 
+++++++++++++++++++
Bakgrund till beslut: 
 
Det informationsmaterial som producerar nu planeras räcka till början av 2018, och för att det ska möjliggöras behöver budgeten höjas för Reklamtrycksaker. Så som tryck fungerar innebär denna relativt lilla ökning en drastisk ökning av mängden vi kan producera, och det kommer då definitivt räcka in i valrörelsen 2018. Det blir runt dubbelt så mycket material med 30 000 än det hade varit för 20 000.
Alternativet till denna ökning av budgeten vore att någon gång mellan nu och 2018 göra ett nytryck, och då blir den totala kostnaden ungefär detsamma för betydligt mindre material. På det här viset tar vi istället och trycker mer nu så att vi inte behöver lägga lika mycket på kampanjmaterial nästa år (vilket vore dyrare i längden).
++++++++++++++++++

11/13 från Styrelsen röstade ja och skapade därmed ett beslut med absolut majoritet.

Röstade JA: Josef Ohlsson Collentine, Leif Svahn, Magnus Andersson, Anton Nordenfur, C Magnus Berglund, Erik Hultin, Mattias Bjärnemalm, Björn Flintberg, Mari Andersson, Mattias Lundbäck, Carl Johan Rehbinder.

Röstade INTE:  Jan Lindgren, Gustav Nipe.

Posted in Styrelsebloggen and tagged , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *