PC-beslut ang adjungering av fd vice partiledare till styrelsens kanaler

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-02-28) Att partiets fd vice partiledare, Mattias Bjärnemalm, adjungeras till samtliga av styrelsen använda kanaler, för att finnas som frivillig kunskapsresurs, tills dess att val av vice partiledare har skett på vårmötet 2017.

++++++++++++++++++++

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.
 
Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.

++++++++++++++++++++

Bakgrund

Under hösten av 2016 så har vår vice partiledare blivit tvingad av Europaparlamentet att avsäga sig sin post, på grund av att de anser att det krockar med hans arbete inom parlamentet. Det är ännu inte avgjort att så är fallet, men under tiden så har Bjärnemalm varit tvungen att kliva ned eller riskera ”disciplinera åtgärder” som de kallar det. Att bli uppsagd ligger inom den formuleringen och för att undvika detta så tog han så beslutet att lämna sin plats omgående.

10/13  av styrelsen röstade bifall:

Anastasia Storm
Andreas Bjärnemalm
Anton Nordenfur
Björn Flintberg
Carl Johan Rehbinder
Elin Andersson
Emma Andersson
Leif Svahn
Magnus Andersson
Ronja Gustavsson

3/13 avstod:

C Magnus Berglund
Katarina Stensson
Josef Ohlsson Collentine

Posted in Protokoll partistyrelsen, Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *