Styrelsebloggen

PC-beslut ang adjungering av fd vice partiledare till styrelsens kanaler

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-02-28) Att partiets fd vice partiledare, Mattias Bjärnemalm, adjungeras till samtliga av styrelsen använda kanaler, för att finnas som frivillig kunskapsresurs, tills dess att val av vice partiledare har skett på vårmötet 2017. ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en […]

PC-beslut om budget för 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2017-01-09) ”Att bifogat budgetsförslag godkännes som Piratpartiets budget för 2017″. ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta BIFALL eller AVSLAG på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat […]

PC-beslut om verksamhetsplan 2017

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2016-06-18) ”Att bifogad verksamhetsplan godkännes som förslag från styrelsen till 2016 års höstmöte”. ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.   Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om […]

Mötesprotokoll 27-28 Augusti

styrelsemötet 27-28 Augusti Tid: Lördag 09-15, Söndag 11-17 1. Mötets öppnande Mötet öppnades 1.1 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes 1.2 Val av mötesfunktionärer mötesordförande: Magnus Andersson sekreterare: Mattias Lundbäck justerare (2): Mattias Bjärnemalm, ? 1.3 Eventuella adjungeringar Henry Rouhivuori Andreas Bjärnemalm Fr o m punkt 1.6 Mattias Dahlberg Fr o m punkt 1.8 Tomas Kronvall Fr o m punkt […]