Styrelse

Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet. Enligt partiets stadgar är styrelsen ”ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.” Styrelsen arbetar enligt en arbetsordning och är transparent i publicering av protokoll. Alla styrelsens möten är öppna för partimedlemmar, förutom fall där känsliga frågor eller personuppgifter behandlas.

Presentation av styrelsen

collentineJosef Ohlsson Collentine, sammankallande

Twitter: collentine
Skype: josef.ohlsson.collentine
Email: josef.ohlsson.collentine@piratpartiet.se
Telefon: 073-824 98 49

 

 


antonnordenfur

Anton Nordenfur, partiorganisatör

Email: anton.nordenfur@piratpartiet.se
Hemsida: antonnordenfur.com
Telefon: 0763149982

 

 


Magnus Andersson, aktivistsamordnare

Email: magnus.andersson@piratpartiet.se
Twitter: moinois
Skype: moinois
Telefon: 0705757478

 

 


janlindgrenJan Lindgren

Email: jan.lindgren@piratpartiet.se
Blogg: janlindgren.se
Twitter: janlindgren
Telefon: 0707-221 413

 

 

 


Erik Hultin

Email: erik.hultin@piratpartiet.se
Blogg: erikhultin.se
Facebook
Telefon: 073-816 21 92

 

 


Mattias Lundbäck

Blogg: www.ekonomism.us
Twitter: @ekonomism
Facebook 

 

 


C Magnus Berglund
Email: c.magnus.berglund@piratpartiet.se
Facebook
Twitter
Blogg: cmagnusb.wordpress.com
Skype: cmagnusb
Telefon: 0705-18 20 25


opassande

Emma Marie Andersson

Twitter: opassande
Gplus: +emmamarieandersson
Email: opassande@gmail.com
Hemsida: opassande.se

 

 


calle_1915x2795

Carl Johan Rehbinder

Email: calle@rehbinder.se
Hemsida: tantrikblog.wordpress.com / rehbinder.se/calle
Facebook, Twitter
Skype: callerehbinder
Telefon: 070-79 76 333

 


leifsvahnLeif Svahn

Email: leif.svahn@piratpartiet.se
Telefon: 073 18-210 99
Twitter: lsvahn

 

 


Gustav Nipe

Email: gustav.nipe@piratpartiet.se
Twitter: gustavnipe

 

 

 


Björn Flintberg

Email: bjorn.flintberg@piratpartiet.se
Skype: bjofli
Twitter: flintberg

 

 


 

Sammanställning av mandat

Partistyrelsen består av 15 ledamöter:

  • partiledare
  • vice partiledare
  • partisekreterare
  • 12 övriga ledamöter

Val av Partiledare, vice partiledare, och partisekreterare ska hållas för första gången på vårmötet 2016 och kommer tillträda direkt efter vårmötets avslutande. Fram tills dess kommer dessa poster vara vakanta, och styrelsen som kollektiv ansvara för de uppgifter som stadgan tillskriver de olika posterna.

Ordinarie val av partiledare och vice partiledare sker på höstmötet udda år. Ordinarie val av partisekreterare sker på höstmötet jämna år. Partistyrelsens övriga ledamöter väljs på två (2) år. Varje år väljs sex (6) av ledamöterna.

Under överfasningsperioden ska poster som lämnas tomma efter styrelseledamöter (som valts före stadgerevisionen hösten 2015 men lämnar styrelsen) vakantsättas.

Så länge styrelseledamöter som valts innan stadgerevisionen hösten 2015 kommer att sitta kvar i kommande styrelse, ska vid val av övriga styrelseledamöter väljas det antal ledamöter som behövs för att antalet övriga ledamöter ska vara 12, dock ej fler än sex.

Våra gamla stadgar bestämde att ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år valdes fem (5) av ledamöterna. Vilket resulterat i nedanstående förtroendeposter.

Mandat t o m 2016-12-31
Vakant (Göran Widham lämnade partistyrelsen i December 2015)
Magnus Andersson
Mattias Lundbäck
Erik Hultin
Jan Lindgren

Mandat t o m 2017-12-31
Vakant (Mikael Holm lämnade partistyrelsen i oktober 2015)
Marie Andersson
Josef Ohlsson Collentine
Carl Johan Rehbinder
Leif Svahn

Mandat t o m 2018-12-31
Anton Nordenfur
Vakant (Troed Sångberg lämnade partistyrelsen i Januari 2016)
C Magnus Berglund
Björn Flintberg
Gustav Nipe