Styrelse

Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet. Enligt partiets stadgar är styrelsen ”ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.” Styrelsen väljer bland annat partiledare, tecknar partiets firma, och beslutar om budget.

Styrelsen arbetar enligt en arbetsordning och är transparent i publicering av protokoll. Alla styrelsens möten är öppna för partimedlemmar, förutom fall där känsliga frågor eller personuppgifter behandlas.

Presentation av styrelsen

Malin Ahnberg, sammankallande
E-post
Telefon: 0708763655

 

Anton Nordenfur, sekreterare
E-post
Blogg
Telefon: 0707496840

janlindgren

Jan Lindgren
E-post
Blogg
Twitter
Telefon: 0707-221 413

Nathalie Ylitalo
Facebook
Twitter
E-post
Telefon: 0730-69 22 99

Göran Widham
E-post
Blogg
Facebook
Twitter
Google+
Telefon: 0761728080

Erik Hultin
E-post
Blogg
Facebook
Telefon: 073-816 21 92

Nils Kadesjö
E-post
Facebook
Skype: nils.kadesjo

JP Anderson
E-post
Blogg
Facebook
Twitter
Google Plus
Skype: jpandersson79

Fredrik Holmbom
Blogg
Facebook
Twitter
Google Plus
Skype: jan.fredrik.holmbom

Troed Sångberg
Google Plus
Blogg
E-post

C Magnus Berglund
E-post
Facebook
Google Plus
Twitter
Blogg
Skype: cmagnusb
Telefon: 0705-18 20 25

Kristofer Pettersson
Email
Telefon: 070 260 14 44

Mandat

Fem styrelseledamöter väljs av medlemmarna varje höstmöte, och sitter under en treårsperiod. Styrelsen består alltså av femton medlemmar i taget. Två platser är just nu vakanta, och kommer att fyllnadsväljas på nästa medlemsmöte.

Mandat t o m 2014-12-31
JP Anderson
Fredrik Holmbom
Vakant (Andreas Larsson lämnade styrelsen september 2014)
Nathalie Ylitalo
Kristofer Pettersson

Mandat t o m 2015-12-31
Anton Nordenfur
Troed Sångberg
C Magnus Berglund
Malin Ahnberg
Vakant (Malin Karlsson lämnade styrelsen juli 2014)

Mandat t o m 2016-12-31
Göran Widham
Nils Kadesjö
Vakant (Karolina Andersdotter lämnade styrelsen juli 2014)
Erik Hultin
Jan Lindgren