Mötesprotokoll den 6 december 2014

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Malin Ahnberg förklarade mötet öppnat.

Närvarande styrelseledamöter var Fredrik Holmbom, Nathalie Ylitalo, Troed Sångberg, Malin Ahnberg, Anton Nordenfur, Göran Widham (punkter 6.3, 6.4, 7.1-9), Erik Hultin (punkter 6.4, 8.1-9), JP Anderson (punkter 6.4, 8.1-9), Kristofer Pettersson (punkter 6.4, 8.1-8.2) och C Magnus Berglund (punkter 6.4, 8.3, 9).

Övriga närvarande var Marit Deldén, Anna Troberg, Mari Andersson, Mattias Bjärnemalm (ej 8.1), Rene Malmgren (ej 8.1), Martin Tage (ej 8.1), Leo Rudberg (ej 8.1), Henrik Brändén, Leif Svahn, Josef Ohlsson Collentine (punkter 6.1-9), Mikael Holm (punkter 6.3, 7.1), Jacob Hallén (punkter 6.4, 8.1-9).

2. Val av mötesfunktionärer

Mötet valde Malin Ahnberg till mötesordförande, Anton Nordenfur till mötessekreterare, och Troed Sångberg och Fredrik Holmbom till protokollsjusterare.

3. Eventuella adjungeringar

Martin Tage, Leo Rudberg, Rene Malmgren och Mattias Bjärnemalm adjungerades med yttranderätt.

4. Fastställande av dagordning.

Mötet valde att lägga till punkterna 8.1. Uteslutningsärende och 8.2. Avtackning av partiledning. Mötet valde i övrigt att anta dagordningen som kallat.

5 Föregående protokoll

Förra mötets sekreterare Troed Sångberg föredrog föregående protokoll.

6. RAPPORTER (DISKUSSIONSPUNKTER)

6.1. Partiledarraport

Anna Troberg föredrog den senaste tidens planerade förändringar i partiledningen och dess konsekvenser för partiets framtid.

Henrik Brändén föredrog det ekonomiska arbetet och sin vilja att även en kort tid efter slutet på sin tid som partisekreterare hjälpa till att slutföra 2014 års bokslut.

6.2. Ekonomisk rapport

Ingen rapport var inkommen. Den ekonomiska situationen tros inte ha förändrats väsentligt sedan novembermötet.

6.3. Preliminär rapport från valutvärderingsgruppen

Mikael Holm föredrog arbetet med valutvärderingen, som kommer att fördröjas av den senaste tidens utvecklingar. Valutvärderingsgruppen inväntar material från ledningen. Det har skett ett missförstånd om det är styrelsen eller valutvärderingsgruppen som ska samla in information från lokalavdelningar, och det klargörs att det är valutvärderingsgruppen.

6.4. Rapport från Folkhögskolegruppen

Mårten Fjällström och Mattias Bjärnemalm föredrog folkhögskolegruppens arbete hitintills. Mårten Fjällström känner att hens arbete som sammankallande är avklarat, och vill ge över det ansvaret till Mattias Bjärnemalm.

7. BESLUTSPUNKTER

7.1. Fyllnadsval av mötespresidiet

Mikael Holm föredrog mötespresidiets arbete och vad som krävs av det nya mötespresidiet.

8. ÖVRIGA FRÅGOR (DISKUSSIONSPUNKTER)

8.1. Uteslutningsärende

Punkten fördes bakom lyckta dörrar.

Partistyrelsen har fått in ett email från en anonym person angående en partimedlems beteende. Ett uteslutningsärende har lyfts, och sammankallande ansvarar för att situationen utreds och att ett beslutsunderlag förbereds.

8.2. Avtackning av avgående partiledning och styrelseledamöter

Mötet tackade av avgående partiledning och styrelseledamöter.

8.3. Workshop angående extra val

Mötet diskuterade de olika aspekterna att tänka på inför 2015 års extra val, och gav sin feedback till 2015 års partistyrelse.

9. MÖTETS AVSLUTANDE

Malin Ahnberg förklarade mötet avslutat.

 

Posted in Styrelsebloggen, Uncategorized.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *