Mötesprotokoll 27-28 Augusti

styrelsemötet 27-28 Augusti
Tid: Lördag 09-15, Söndag 11-17
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades
1.1 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes
1.2 Val av mötesfunktionärer
mötesordförande: Magnus Andersson
sekreterare: Mattias Lundbäck
justerare (2): Mattias Bjärnemalm, ?
1.3 Eventuella adjungeringar
Henry Rouhivuori
Andreas Bjärnemalm
Fr o m punkt 1.6 Mattias Dahlberg
Fr o m punkt 1.8 Tomas Kronvall
Fr o m punkt 2.4 Mattias 
1.4 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes utan ändringar
Vi lade till punkt 3.4 rapport från folkhögskolegruppen
1.5 Korta rapporter (max 2 min) – Vad har du gjort sen senaste mötet?
1.6 Föregående protokoll
Mötet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
1.7 Notera PC-beslut
Josef och Björn tillförs arbetsutskottet
2. Beslutspunkter
2.1 Talespersoner
Underlag: Magnus Andersson
Vi beslutade att överlåta till AU att tillsätta talespersoner med utgångspunkt i  nedanstående lista.
                
Arbetsmarknad – Björn Flintberg
Bostadspolitik
Drogpolitik
Ekonomi
Diskriminering
EU
Försvar
Innovation och utveckling
Integrationspolitik
Integritet – Gustav Nipe
Kultur
Miljö och energi
Nätpolitik – Mab
Regnbågspolitik
Rättssäkerhet
Utbildning – Erik Einarsson
Utrikespolitik
Vård och omsorg  
2.2 Reviderad arbetsordning 
Vi beslutade att återremittera förslaget till AU.
2.3 Plats och ansvar for hostmotet
Vi beslutade att mötet bör äga rum på Internet och att mötet delegerar till AU att besluta om tidpunkt och att fyllnadsvälja eventuella vice mötesordförande efter dialog med mötespresidiet.
2.4 Hantering av konkretisering
Styrelsen konstaterade att en konsekvens av vårmötets beslut om att riva upp all sakpolitik innebär att de sakpolitiska programmen inte längre gäller.
Styrelsen beslutade att lägga underlaget till handlingarna och konstaterade att vi är nöjda med diskussionen.
3. Rapporter / Diskussionspunkter
3.1 Rapport från partisekreterare
Anton föredrog den inkomna organisationsrapporten.
3.2 Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten föredrogs.
3.3 Ideologi
Frågan lämnades därhän.
UnderlagBjörn.
3.4 Revisionsberättelse/ekonomisk berättelse 2014 samt revisionsberättelse 2015
Frågan bordlades till på söndag.
3.5 Rapport folkhögskola
4. Övriga Frågor
Almedalen 2017-2018
Frågan diskuterades.
4.2 Internationellt arbete
Bordlagd
5. Mötets avslutande
Posted in Styrelsebloggen and tagged .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *