Migration

Piratpartiet har en vision om en värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt, där ingen tvingas fly, men alla tillåts flytta.

Idag befinner sig många människor på flykt undan omänskliga förhållanden. Det måste bli lättare att söka asyl i Sverige än idag, även om man inte befinner sig i landet. Det skulle t ex kunna göras på ambassader eller via korrespondens.

Ingen som söker asyl i Sverige ska utvisas utan att få sin ansökan prövad här, och klassifikationen ”uppenbart ogrundade asylansökningar” ska avskaffas. Utlänningslagen bör omarbetas och möjligheten att göra undantag för ”synnerligen ömmande omständigheter” bör mjukas upp till ”särskilt ömmande”.

Processen för att få asyl måste vara rättssäker. Asylsökanden måste få tillgång till kompetent tolkning och kompetenta advokater. Handläggningen av uppehållstillstånd ska få ta maximalt 12 månader. Migrationsverket måste få de resurser som behövs för att uppnå detta.

Förföljelse på grund av att man avslöjat missförhållanden ska räknas som flyktingsskäl. Rätten till asyl när någon flyr på grund av sin trosuppfattning måste stärkas och rätten till asyl vid risk för förföljelse pga sexuell läggning eller könsidentitet måste förvandlas från ord på ett papper till konkret verklighet för dem som idag befinner sig på flykt.

I de rika länderna ska vi inte acceptera att människor utvisas till länder som drabbats av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter. Sverige måste driva på för en human, rättssäker och människorättsrespekterande migrationspolitik inom hela EU. Varje EU-land måste tillåtas ha en mer frihetlig flyktingpolitik än resten av EU.

Alla som vistas i landet ska ha samma rätt till skola och sjukvård, oavsett om man har papper och uppehållstillstånd eller ej. Polisen ska inte få söka upp eller spana efter gömda flyktingar i anslutning till skolgång eller sjukvårdsbesök.

Utvisningarna av romska gatumusikanter från andra EU-länder var en skamfläck för Sverige. Den fria rörligheten är en av EU-samarbetets stora framgångar, och måste respekteras för alla EU-medborgaren, oavsett etniskt ursprung och hudfärg.

Posted in A till Ö and tagged , , , .