Liberalernas förslag gynnar enbart kriminella

En arbetsgrupp inom Liberalerna vill legalisera bruk av narkotika. Christina Örnebjär (L) vill att drogbrukare med beroendeproblematik ska få möjlighet till vård istället för straff. Förslaget är ett steg i rätt riktning, men det går inte tillräckligt långt för att åstadkomma en narkotikapolitik som räddar liv. Centerns riksdagsgruppledare är ännu försiktigare än Örnebjär och föreslår en typiskt svensk åtgärd: ännu en utredning. Tafattheten är påtaglig och bristen på probleminsikt pinsam.

Vad är det som behöver utredas? Vi vet redan att narkotikadödligheten ökat stadigt under de decennier som nolltoleransens politik har präglat Sverige. Den politik som förts har inte hjälpt mot dödsfallen, utan antalet ökar.

I Göteborg strider gängen sinsemellan om möjligheterna till att sälja narkotika – vanliga människor hamnar i kläm, ibland till och med dödade. En del vågar inte gå ut under vissa tider och till vissa platser för att de är rädda för den kriminella aktiviteten. I Malmö säljs cannabis öppet på gatorna – trots nolltoleransens politik är det inte svårt att få tag på narkotika i Sverige.

Liberalernas förslag kommer inte påverka denna situation, utan förvärrar den. De grupper som livnär sig på försäljning av primärt cannabis skulle inte påverkas negativt alls, utan snarare tvärt om – efterfrågan på cannabis hade legitimerat marknaden. Däremot skulle det sända signaler att det går bra att självmedicinera för psykisk ohälsa istället för att söka vård. Dessutom så skulle problemen med gängrivalitet med våld och hot fortfarande finnas kvar, framför allt i våra förorter. Polisen skulle inte heller kunna frigöra resurser för att hantera detta våld då innehav fortfarande skulle vara förbjudet vilket kräver insatser. Är detta verkligen vad Liberalerna vill åstadkomma?

Att hindra människor från att bruka droger är i praktiken omöjligt och de metoder som krävs för att göra det står inte i proportion till brottets allvarlighet. Att inskränka människors rätt till sina egna kroppar kräver långtgående åtgärder som kränker människors frihet att leva sina liv som de vill.

Fokuset i Piratpartiets drogpolitik är att minimera lidande, hjälpa brukare med beroendeproblematik och värna människors frihet att försöka leva rika och lyckliga liv. Att lämna nolltoleransens dödliga politik blir därmed en självklarhet, för att istället fokusera på skademinimering.

Vi vill legalisera bruk och innehav av narkotika som bedöms mindre eller lika farligt som de redan lagliga drogerna – t.ex. alkohol och tobak. För detta är cannabis en tydlig kandidat. Vi vill reglera och beskatta försäljningen av dessa droger. Med målsättning om att minimera målvaktsproblematiken ska staten i ett inledningsskede ta fram, distribuera och sälja drogerna, för att i framtiden kunna utvärdera hur en möjlig avreglering av marknaden skulle kunna se ut. Den skatt som tas upp kan användas för att finansiera vård av drogbrukare med beroendeproblematik och alternativa ungdomsaktiviteter så som idrott och kultur.

Magnus Andersson
Partiledare, Piratpartiet

Posted in Nyheter, Opinion and tagged , , , .

2 Comments

  1. Fast de finns inga anmälda dödsoffer för cannabis. Där emot så vet vi att enbart 9000 personer dör i Sverige pgr av alcohol! Legalisera cannabis så får Staten mer pengar så de kan sattsa på skolan och Polisen ^^

  2. Att inga personer har dött av cannabis stämmer med all sannolikhet och det är därför som jag tar upp just den drogen som ett konkret exempel på en trolig kandidat för legalisering. Att kunna få in skatt på försäljningen är en av de argument som finns för en legalisering som kan användas för att hjälpa både utsatta områden och för att skapa bättre förutsättningar inom vård, omsorg och skola. En legalisering skulle troligtvis också ge effekter både direkt och indirekt för Polisen då de kunde fokusera på de som fortsätter att sälja droger illegalt samtidigt som den legala marknaden kommer att krympa den illegala varefter, vilket gör att de poliser som vi har idag kan fokusera på andra brott.

Lämna ett svar till Paul Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *